Strokovni aktivi

Zgodovina in predmeti s področja umetnosti

Aktiv profesorjev zgodovine in predmetov s področja umetnosti: Ivan Damjana ( zgodovina), Snežana Sotlar (umetnostna zgodovina), Andreja Droljc (zgodovina), Eva Ravbar (vodja aktiva, zgodovina), Irena Sajovic Šuštar (glasbena vzgoja) ni na sliki.

Za predstavitev posameznih predmetov kliknite na spodnje slike.

        

Učni načrti po predmetih:

Učni načrt za zgodovino
Učni načrt za likovno umetnost
Učni načrt za umetnostno zgodovino
Učni načrt za glasbo

Kriteriji ocenjevanja in minimalni standardi znanja:

Načrt in kriteriji ocenjevanja

Na spodnjih povezavah si lahko ogledate:

Cilji in naloge likovna umetnost in zgodovina umetnosti.

Cilji in naloge predmeta likovna umetnost

Učna snov likovna umetnost po letnikih

Učna snov glasba.

 

Utrinki iz letošnje ekskurzije maturantov v Crngrob in Škofjo Loko. V Crngrobu smo imeli posebno priložnost slišati koncert srednjeveške in renesančne glasbe, ter prikaz in opis glasbil, ki ga je vodil g. Janez Jocif. Škofjo Loko pa smo spoznavali skozi oči različnih zgodovinskih obdobij.

 

V septembru smo izvedli šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev. Letošnja tema je bila 2. svetovna vojna. Trije dijaki se bodo marca 2022 udeležili še državnega tekmovanja.

 

Pouk zgodovine si popestrimo z ogledom replik predmetov iz prazgodovine, ki so jih našli na naših tleh.