Starši

Zveza s starši je najbolj naravna zveza, ki jo more skleniti šola.

(Disterweg)

Šolska realnost je realnost učiteljev in drugih delavcev šole, pa tudi realnost dijakov in staršev. Svet staršev je posvetovalno telo vodstva šole in profesorskega zbora, prizadevali pa si bomo za konstruktivno sodelovanje, razvijanje partnerskega in enakovrednega odnosa in tako skupno razvijanje in izvajanje vizije in poslanstva šole. Pri tem je pomembna medsebojna sprotna in odkrita komunikacija, informiranje, sprotno reševanje problemov, dialog. Prepričani smo, da lahko z aktivnim sodelovanjem staršev in partnerstvom med šolo in domom pomagamo pri osebnostnem razvoju vsakega posameznika v vzgojno izobraževalnem procesu. Pri tem vas vabimo k sodelovanju – spremljajte naše delo preko svojih predstavnikov v Svetu staršev in preko spletne strani šole, sporočajte svoja mnenja, pobude, ideje. In pridružite se kakšni akciji, ki jo bomo pripravili…

Naši dijaki so kot metulji….še malo, pa se bodo izvili iz bub in odleteli… Pa čeprav nismo več najpomembnejši v njihovem življenju, jim lahko na tej poti še pomagamo…