Strokovni aktivi

Nemščina, francoščina, španščina

Aktiv profesorjev drugega tujega jezika: Matija Pustovrh (nemščina), Tina Bertoncelj (francoščina), Jana Mlakar (angleščina, nemščina), Klavdija Mele (španščina), David Heredero Zorzo (vodja aktiva, španščina), Urška Guzelj Štajer (nemščina) ni na sliki.

Splošne informacije o drugem tujem jeziku.

Predstavitve jezikov:

1. NEMŠČINA

Minimalni standardi znanja pri nemščini

2. FRANCOŠČINA

Minimalni standardi znanja pri francoščini

3. ŠPANŠČINA

Minimalni standardi znanja pri španščini

Nekaj video predstavitev:

                 

Nemščina-šolanje na daljavo                   Nemščina-3 govorni nastopi

 

   

Francoščina

 

Španščina

 

Naš pouk popestrijo tudi študentje, ki preko različnih izobraževalnih programov spoznavajo naš šolski sistem in ostanejo naši gostje nekaj tednov, ter tudi tujejezični učitelji. Pri urah španščine, nemščine in francoščine sodelujejo David Heredero Zorzo (španščina), Gerosa Lambergar (nemščina) ter Anne Gaëlle Laurent Savič (francoščina).

»Več jezikov znaš, več veljaš,« pravi star pregovor. V času, ko so najdaljše razdalje kratke in ko je mobilnost ljudi in kapitala vedno večja, to še kako drži. Znanje vsaj dveh tujih jezikov postaja nuja.

Učenje jezikov je nekaj, kar lahko počne vsakdo in to celo življenje. Človek ni nikoli  prestar ali premlad za učenje jezikov.  Z znanjem tujih jezikov rušimo komunikacijske ovire in omogočamo razumevanje med pripadniki različnih kultur.

Tako pri učenju razvijamo vse jezikovne zmožnosti, hkrati pa je učenje jezika približevanje njegovi kulturi. Pri pouku se jeziku in kulturi lahko približamo s spoznavanjem običajev in navad, z gledanjem filmov, s poslušanjem glasbe, z branjem knjig, revij in časopisov, brskanjem po internetnih straneh, različnimi klepetalnicami … In seveda z učenjem. Obvladovanje kateregakoli jezika od posameznika zahteva veliko entuziazma in napora.

Drugi tuji jezik poučujemo vsa štiri leta v obsegu tri ure tedensko. Če si dijaki izberejo tuji jezik kot predmet na maturi, so jim v četrtem letniku omogočene dodatne ure jezika, ki so namenjene poglabljanju in utrjevanju posameznih vsebin. Dijaki lahko izberejo drugi tuji jezik tudi namesto angleščine na maturi.

Verjamemo, da našo ljubezen in predanost do jezika, prenašamo tudi na naše dijake, ki posegajo po najvišjih priznanjih na državnih tekmovanjih iz znanja jezika ter so uspešni na maturi nad državnim povprečjem.

Ekskurzije:

Ker želimo dijakom in dijakinjam avtentično približati kulturo jezika, ki se ga učijo, organiziramo različne ekskurzije. Tako smo bili v Andaluziji, Barceloni in Valenciji, v Berlinu in Potsdamu, pa Münchnu 2018, potepali pa smo se tudi po Parizu 2018, Provansi in Bretaniji, Parizu 2022, Nürnbergu 2022

Da pa ne bi vrteli samo jezikov, smo v šol. letu 2019/20 dan evropskih jezikov obeležili na prav poseben način. Okušali smo jih. »Dokazno gradivo« je knjiga receptov, ki smo jo kot novoletno darilo dobili vsi, ki smo Gimnazija Šentvid: dijakinje, dijaki in zaposleni.

Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje jezikov. Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu ga od 2001 dalje vsako leto praznujemo 26. septembra. V tednu pred in po 26. septembru se tako seznani javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer se podpira večjezičnost in medkulturno razumevanje, opozarja na raznoliko jezikovni in kulturno pestrost Evrope ter spodbuja vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje.

Kliknite na povezavo Evropski dan jezikov 2021 za ogled predstavitve.