Strokovni aktivi

Geografija

Aktiv profesorjev geografije: Eva Jeler Fegeš, Klemen Kerstein, Helena Lazar (vodja aktiva),

Pouk geografije ne poteka le v učilnici, temveč ga dopolnjujemo s terenskim delom, ekskurzijami, z udeležbo na naravoslovnih taborih, z izdelavo raziskovalnih nalog in organizacijo tekmovanj iz znanja geografije.

Cilji_in_kompetence

Učna_razporeditev_snovi

Ocenjevanje znanja

Geografske vsebine so vključene tudi v druge predmete in sicer v modul (2. letnik) in ITS (3. letnik).

MODUL V 2. LETNIKU

Z dijaki 2. letnika v okviru modula spoznavamo tematiko »Energijski izzivi Slovenije”. V okviru teh vsebin imajo dijaki priložnost, da pridobijo osnovna interdisciplinarna znanja ter verodostojne informacije o lastnostih in pomenu energije v naravi. Z aktivnimi metodami učenja dijaki osvojijo osnovne kompetence energetske pismenosti in razvijajo zavest o nujnosti sprememb na področju ravnanja z energetskimi viri in oskrbe z energijo.

 

INTERDISCIPLINARNI TEMATSKI SKLOP (ITS) V 3. LETNIKU

V 3. letniku je geografija del predmeta ITS pri naravoslovni, tehnični in družboslovni usmeritvi.

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE

Letošnja tema je Geografija zavarovanih območij.

Na šolskem tekmovanju iz geografije smo dosegli šestnajst bronastih priznanj in sicer: Karin Peklaj (4. b), Vid Matjašič (4. c), Iza Matajič Podgoršek (4. b), Patrik Murn Hiti (4. a), Erazem Kogovšek (1. e), Samo Trošt (3. b), Nadežda Alymova (3. a), Urban Florjančič (4. f), Matic Jaklin (2. a), Matevž Kovačič (4. e), Ian Škufca Zaveršek (3. a), Jaka Torkar (3. b), Stella Plaznik Bilić (1. a), Maja Kresal (4. c), Maja Muravec (2. a) in Simon Premk (3. b).

GEOGRAFIJA NA MATURI (4. LETNIK)

Geografija je za dijake zanimiv in priljubljen predmet, saj ga vsako leto izbere za maturitetni predmet več kot polovica četrtošolcev. Pouk geografije v 4. letniku poteka v letošnjem šolskem letu kar v štirih maturitetnih skupinah.

V mesecu septembru že začnemo s terenskim delom in na bližnjem Šentviškem hribu opravimo vaje (preučevanje rastlinstva in prsti).

Strokovna ekskurzija v okviru maturitetnega predmeta, 30. 9. 2023

Spoznavali smo geografske značilnosti Vipavske doline in dela Dinarsko kraških pokrajin. Prvi postanek je bil pod Nanosom, pri vetrni elektrarni. Spoznali smo prednosti in slabosti vetrne energije ter možnosti izkoriščanja v Sloveniji.

V Vipavski dolini smo se sprehodili po zgodovinsko bogatem Vipavskem križu, pod Trnovskim gozdom smo si ogledali izvir Hubelj ter spoznavali značilne submediteranske rastline (grmovno in drevesno rastlinstvo).

Na kmetiji Merc v Slapu pri Vipavi. Prijazni lastniki so nam predstavili svojo kmetijo, ki je tradicionalno vinogradniško usmerjena. Skuhali so nam tudi domačo joti in nas pogostili z domačim moštom.

Ekskurzija je potekala v dobrem vzdušju in s številnimi novimi spoznanji.

Še slike o aktivnostih pri geografiji.