Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče https://www.sentvid.org/

Gimnazija Šentvid se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom. Spletni strani je bil dodan vtičnik »Userway«, ki obiskovalcem spletnih strani omogoča prilagajanje spletnih vsebin glede na svoje potrebe.

Stopnja skladnosti
Ocenjujemo, da je spletišče https://www.sentvid.org/ dostopno in v večji meri skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.
Ne glede na določena odstopanja ali izjeme poskušamo oblikovati tudi vse ostale vsebine tako, da bi bile v čim večji meri dostopne za vse. Tega pa ne moremo v celoti zagotoviti zaradi izjem, navedenih pod poglavjem Nedostopna vsebina.
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na celotno spletno stran.
Pri objavljanju vsebin na spletišču poskušamo čim bolj slediti smernicam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

 

Na kakšen način je omogočeno zaznavanje predstavljene vsebine (zaznavanje)?

 • Omogočena je prilagoditev kontrasta med besedilom in ozadjem,
 • omogočeno je označevanje povezav,
 • omogočena je prilagoditev velikosti pisave,
 • omogočena je prilagoditev razmika med znaki,
 • omogočena je ustavitev animacij,
 • slike na spletni strani se lahko skrijejo,
 • omogočeno je spreminjanje pisave v dve različni pisavi – prijazno do disleksije in berljiva pisava,
 • omogočena je vključitev večjega kazalca, bralne maske in pomočnika pri branju,
 • omogočeno je spreminjanje višine vrstice,
 • omogočeno je spreminjanje poravnave besedila,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

 

Kakšne so možnosti upravljanja uporabniškega vmesnika (operabilnost)?

 • Vse funkcionalnosti so dostopne s tipkovnico.
 • Vsebine niso časovno omejene.
 • Izogibamo se vsebinam, ki povzročajo napade.
 • Vsebine so organizirane v menijih.
 • Omogočen je preskok vseh menijev do glavne vsebine.
 • Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov.
 • Uporabljamo logična imena povezav.

 

Je vsebina in način dela z uporabniškim vmesnikom razumljiva za uporabnike (razumljivost)?

 • Besedilo je berljivo in razumljivo.
 • Uporaba navigacije je konsistentna in se ne spreminja med stranmi.

 

Je do vsebine možno dostopati na različnih napravah (robustnost)?

 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo na različnih napravah (računalnik, tablica, pametni telefon).
 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo v različnih brskalnikih (na primer Google Chrome, Safari).
 • Uporabniki lahko vsebine pregledujejo s pomočjo podporne tehnologije.

 

Priprava izjave o dostopnosti
Ta izjava je bila pripravljena 10. 5. 2023 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 10. 5. 2023.

 

Povratne in kontaktne informacije
Vsebine se na spletišču pogosto posodabljajo. Kljub prizadevanjem, da bi bile čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, lahko obiskovalci spletišča naletijo na težave z dostopnostjo.
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni pošti ali po elektronski pošti na naslov gimnazija@sentvid.org Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

 

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij
Ministrstvo za javno upravo
Uprava za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si

Nedostopna vsebina na spletnem mestu
Dostopnost spletišča sentvid.org nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine niso dostopne za vse.
Obsežni uradniški dokumenti niso najbolj optimalna oblika predstavitve informacij na spletu, vendar se jim v nekaterih primerih težko izognemo:

 • Objava daljših skeniranih PDF dokumentov, kot so na primer lastnoročno podpisani dokumenti in gradiva
 • Skenirani PDF dokumenti, ki jih posredujejo tretje osebe.
 • Objava word ali excel dokumentov, kot so na primer obrazci ali vloge, ki morajo biti podpisani.

Zaradi nesorazmernega bremena so na spletišču tudi vsebine, ki ne izpolnjujejo vseh zahtev dostopnosti:

 • Video posnetki, ki so objavljeni preko drugih spletišč nimajo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran in je odvisen od drugih spletišč (na primer: YouTube), se pa trudimo, da bi ob videoposnetkih (pred njim ali za njim) objavili, kaj je na videoposnetku oziroma kaj videoposnetek predstavlja.
 • Med tako vsebino spadajo še programsko generirani dokumenti in različne kompleksne tabele s podatki (ki so podane v skenirani obliki – pdf, jpg ali png), prav tako vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila.

Obvestilo o domnevno nedostopnih vsebinah in/ali zaprosilo za informacije o nedostopnih vsebinah nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

 • Gimnazija Šentvid,
  Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana Šentvid