Statusi dijaka

Dijaki oziroma dijakinje lahko za lažje prilagajanje svojih obšolskih dejavnosti z zahtevami pouka pridobijo:

  • status dijaka športnika (Merila za dodelitev statusa športnika, obrazec-vloga za pridobitev kategorizacije športnika v splošnem oddelku)
  • status dijaka kulturnika in
  • status dijaka raziskovalca.

Njihove ugodnosti in dolžnosti so zapisane v ustreznih pravilnikih.

Za prilagajanje športnih obveznosti z zahtevami šole se z dijaki v športnih oddelkih sklenejo individualne pogodbe. Podrobnosti si lahko ogledate v rubriki o športnih oddelkih.