Aktiv četrtošolcev

Aktiv četrtošolcev skrbi za pripravo in izvedbo tradicionalnih prireditev šole, ki so v domeni dijakov 4. letnika:

  • krst prvošolcev
  • novoletna prireditev
  • Miklavževanje
  • pustni karneval
  • maturantski ples
  • zaključna četvorka na igrišču
  • knjiga maturantov
  • Šentviška napetost.

Zora Lovrenčič

ŠOLSKO LETO 2020/21

Novoletna prireditev od doma

ŠOLSKO LETO 2019/20

Pustni karneval

Novoletna prireditev

Krst