Šolska malica

OBVESTILO DIJAKOM IN STARŠEM

O ŠOLSKI PREHRANI 2020/21

 

Spoštovani dijaki/dijakinje in starši!

Šolska prehrana bo organizirana na podoben način kot prejšnja leta. Pripravljali jo bodo v Osnovni šoli Šentvid. V času glavnega odmora bo pripravljena hladna malica (cena je 2,42 €) in subvencionirana hladna malica (cena 2,42 €). Pravico do subvencije bo šola preverila z vpogledom v CEUVIZ/ centralno evidenco udeležencev v vzgoji in izobraževanju.

Reditelji  bodo hladno malico prevzeli v jedilnici osnovne šole  in jo razdelili v razredu. Dijaki lahko dnevno izbirajo med štirimi meniji hladne malice.

Topla malica (cena 2,42 €), ki je lahko subvencionirana, bo organizirana  v jedilnici osnovne šole,  v času glavnega odmora  in po pouku. Poleg običajnega menija je možno naročilo na vegetarijansko toplo malico in na dietne menije (brez glutena, laktoze, idr.).   Prevzem tople malice bo evidentiran z elektronsko  brezstično kartico. Prvošolci bodo za evidentiranje malice uporabljali izkaznico, ki jo bodo prejeli na začetku šolskega leta.

Začasna odjava malice in izbira menijev za hladno malico bo urejena elektronsko (z geslom preko interneta). Urejanje odjav od šolske prehrane in izbira menijev za hladno malico je možno vsak dan do 9. ure, za vsak naslednji dan. (Za ponedeljek je možna izbira menija do petka, do 9. ure.) V primeru odsotnosti celega oddelka bo odjavo opravila šola.

V primeru, da bi se želeli na malico prijaviti naknadno ali se od nje popolnoma odjaviti, je potrebno izpolniti obrazec (prijava ali odjava malice), ki je na voljo v tajništvu šole, kjer izpolnjenega tudi oddate.

Obrazec za naknadno prijavo ali odjavo je potrebno oddati zadnji teden v mesecu, upošteva se z začetkom naslednjega meseca.

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za šolsko prehrano. Odločanje o upravičenosti do subvencije je v pristojnosti centrov za socialno delo, kjer lahko dobite vse informacije o višini cenzusa in pogojih za subvencioniranje šolske malice.

Šola bo preko vpogleda v CEUVIZ upoštevala subvencijo tople malice z datumom, ki je naveden v odločbi. Subvencioniranje tople malice je lahko 100%,  v višini 70% cene malice ali v višini 40% cene malice.

V primeru, da dijak, ki ima subvencionirano toplo malico, prevzema obroka ne potrdi z brezkontaktno kartico, se zaračuna njegova polna cena.

Da bomo lahko zagotovili prehrano Vašemu otroku na začetku šolskega leta Vas prosimo, da izpolnjeno PRIJAVO ZA ŠOLSKO PREHRANO vrnete v tajništvo do 20. 8. 2020.

Za dijake 1. letnika prijavo, ki je v prilogi, izpolnite in skenirano pošljite na naslov koordinatorice šolske prehrane.

Koordinatorica šolske prehrane je mag. Maja Polak, prof. biol. (maja.polak@sentvid.org).  V primeru nejasnosti  se po e pošti lahko obrnite nanjo.

Z malico bomo predvidoma začeli v sredo, 2. septembra 2020.

 

 koordinatorica šolske prehrane: mag. Maja Polak                                                                                        ravnatelj: mag. Jaka Erker

Spremembe pri organizaciji šolske prehrane, september 2020

 

Zaradi epidemije korona virusa bo v začetku šolskega leta 2020/21 pri delitvi malice nekaj sprememb.

Prvi teden pouka, od 2. 9. do 4. 9. 2020, bo na voljo samo hladna malica.

S toplo malico bomo začeli v ponedeljek, 7. 9. 2020.

Zaradi zagotavljanja varne razdalje v jedilnici med glavnim odmorom tople malice ne bo.  

Začetek delitve tople malice bo vsak dan ob 13.45. Toplo malico bodo dijaki, glede na urnik,  lahko prevzeli od 13.45 do 15.30. Dijaki bodo pred jedilnico po potrebi počakali, da bodo na voljo prosta mesta.

Hladna malica bo na voljo v času glavnega odmora. Reditelji bodo malico prinesli v matične učilnice oddelkov, kjer bodo dijaki malico pojedli. Pri hladni malici bodo na voljo 4 meniji, ki jih dijaki izberejo na strežniku Lopolis, do katerega dostopajo z geslom.

Dijaki se na malico v septembru še lahko prijavijo z obrazcem, ki je na voljo v tajništvu GŠ in na domači strani GŠ. Izpolnjene obrazce oddajo v tajništvu.

Subvencije za šolsko prehrano bodo predvidoma vpisane ob koncu septembra, dijaki jih bodo lahko preverili preko strežnika Lopolis.