Mednarodni projekti in izmenjave

Naša šola sodeluje pri dveh mednarodnih projektih – izmenjava z nizozemsko šolo Udens College in Erasmus+izmenjave. Prispevka si lahko ogledate v posebnih dveh zavihkih.

Spodaj so starejši prispevki iz različnih mednarodnih projektov v katerih je sodelovala naša šola.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Zaključek mednarodnega  projekta Erasmus+ »Dijaki proti Korupciji«

Konec avgusta 2017 je potekalo zaključno projektno srečanje vseh treh držav partneric (Slovenija, Italija in Madžarska), ki so sodelovale v triletnem projektu Erasmus +, Inovativni pristopi v postopkih formalnega izobraževanja boja proti korupciji.

Za zaključni dogodek so koordinatorji TI Slovenia, Ti Hungary in TI Italy izbrali filmski festival Concorto v Piacenzi (blizu Milana), na katerega so se s svojimi odličnimi kratkimi filmi na temo korupcije, prijavili dijaki iz vseh treh držav. Naša dijakinja Angelika Rudolf je za scenarij filma Prava izbira prejela nagrado za odlično drugo mesto. Filme, ki so se uvrstili na prva tri mesta, smo si na festivalu tudi ogledali.

Angelikin film si lahko ogledate na tej povezavi:

________________________________________________________________________________________________________________________

Evropski projekti

Gimnazija Šentvid je vključena v evropske projekte.

Informacije so dosegljive na povezavi http://www.selpraf.eu/

Projekti z EU

Projekt Partnerstvo fakultet in šol: Ugotavljanje učinkovitosti spremenjenega načina poučevanja reaktivnosti organskih molekul

Raziskavo Ugotavljanje učinkovitosti spremenjenega načina poučevanja reaktivnosti organskih molekul je prof. Vesna Pahor predstavila 25. septembra na tradicionalnih Kemijskih dnevih v Mariboru v sekciji Kemijsko izobraževanje, raziskovanje in popularizacija kemije. Raziskava je potekala v okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006/07 in se nadaljevala v letu 2008 samoiniciativno.

Predstavitev lahko odprete s klikom sem.


Projekt posodobitve gimnazijskih programov

Projekt »Posodobitev gimnazijskih programov« je večletni projekt, predvidoma bo trajal do leta 2013. Na naši gimnaziji sodelujemo v projektu od začetka, torej od šolskega leta 2008/09.

Sodelovanje v takšnem projektu je za našo gimnazijo pomembno, ker omogoča temeljito analizo obstoječega stanja in sprotno načrtovanje ter sprejem ukrepov za izboljšanje gimnazijskega izobraževanja. Sodelovanje v konzorciju gimnazij pa je še dodatna pridobitev, saj omogoča, da ob primerjavi ugotovitev na naši šoli z ugotovitvami na drugih gimnazijah spoznamo, kje so naše prednosti in kje šibkosti ter kdaj je mogoče pozitivne izkušnje z drugih šol prilagoditi tudi našemu delovanju. Podrobnejši opis dela na projektu je nadaljevanju.

Za več informacij o projektu klikni sem.


Mladinski evropski projekt »EUropean Online Learning«

Projekt »EUropean Online Learning« vzpostavlja mladinski internetni portal http://www.european-online-learning.eu/ in je prispevek k evropskemu letu medkulturnega dialoga.

Poleg spletne igre omogoča spletna stran mladim tudi dostop do informacij o temeljih, zgodovini, integraciji in institucijah ter organih Evropske unije.

Spletna stran http://www.european-online-learning.eu/vsebuje tri bistvene elemente;

  • posredovanje informacij in znanj o EU,
  • evropsko igro „that’s eUrope“ in
  • evropski forum.

S tem nudi spletna stran veliko možnosti za raziskovanje evropske integracije na inovativen in informativen način. Posreduje zgodovino, naloge in zgradbo Evropskega parlamenta, kot demokratično izvoljene institucije, ki zastopa interese državljanov EU. Sporočiti želi  predvsem kako Evropska unija skrbi za koristi njenih državljanov in kakšne so možnosti za mlade. V mladih želi spodbuditi željo po sodelovanju pri zadevah EU. Spletna stran bo aktivno spremljala in analizirala najpomembnejša politična področja in s tem poskrbela za aktualnost posredovanih informacij. Pozornost bo posvetila tudi aktualni evropski temi, v letu 2008 torej vprašanju medkulturnega dialoga.

Spletna igra

Osrednji del spletne strani je vseevropska spletna igra „that’s eUrope“, katere namen je izboljšati znanje mladih o Evropski uniji. Šolski razredi ali skupine mladih med 14 in 24 letom starosti iz vseh evropskih držav se lahko prijavijo za igro in v spletnih dvobojih preizkusijo svoje evropsko znanje. Dnevno so na voljo štirje časovni termini (ob 8., 10., 12. in 14. uri).  V vsakem terminu se bosta med seboj pomerila in imela možnost komuniciranja dva razreda/skupini iz različnih držav. Na ta način bodo lahko razredi/skupine primerjali svoje evropsko znanje z razredi/skupinami iz Nemčije, Italije, Poljske, Francije, Litve, Švedske, Madžarske,…

Naj Vas opozorimo, da je spletna igra  „that’s eUrope“, prevedena v vse jezike držav, ki sodelujejo v tem projektu. To pomeni, da bodo slovenski razredi/skupine igro igrali v  slovenskem jeziku. To omogoča pravilno razumevanje vprašanj in enakopraven dvoboj.

Igra poteka do 28.2.2008. Po tem datumu bo z žrebom 10 zmagovalcev prejelo nagrade.

Spletna igra je odličen pripomoček za učenje. Ker igra traja med 60 in 90 minut jo je možno izvesti tudi v času ‘blok ure’. Dobrodošla bo kot popestritev učnih vsebin posameznih predmetov, kot zanima novost npr. v času popoldanskega varstva ali kot druženje v času razredne ure ipd. Seveda pa jo lahko mladi igrajo tudi v svojem prostem času.

Kako igrati igro?

  1. sestavite ekipo vsaj 5 članov, starih med 14 in 24 let
  2. na strani www.european-online-learning.eu/registration.php se registrirajte. Po registraciji boste prejeli geslo, s katerim se nato na www.european-online-learning.eu/registration.php prijavite v sistem. Zdaj si lahko rezervirate dan in čas igre za določeno skupino. Opomba: vodja skupine (npr. mentor) lahko prijavi več skupin in za vsako posamezno rezervira termin (prijavi se z istim geslom),
  3. vsaka skupina lahko tekmuje le enkrat.

Vsaka skupina se mora 10 minut pred tekmovanjem prijaviti v sistem in preveriti, če vse deluje.

Vsa pravila in informacije tekmovanja si lahko preberete na spletni strani www.european-online-learning.eu/the_game.php in sicer v nemškem, angleškem ali francoskem jeziku.

Za dodatne informacije smo Vam na voljo: pip@zavodpip.si, 02/234 21 46.

Evropski forum

ponuja mladim možnost razprav in izmenjavo mnenj, idej, vprašanj in problemov o evropskih temah. S tem imajo mladi možnost, da svojim vrstnikom predstavijo svoja stališča in jih tudi zagovarjajo, po drugi strani pa lahko slišijo in se naučijo sprejemati argumente drugih. Za mnoge bo to prav gotovo prva izkušnja glede komuniciranja z vrstniki iz drugih EU držav.

Spletna stran je na voljo v treh jezikih: nemščini, angleščini in francoščini. Spletna igra  „that’s eUrope“ je  prevedena v vse jezike držav, ki so partnerji v tem projektu. Torej tudi v slovenski jezik.


DVIG KAKOVOSTI IZVAJANJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN – predstavitev projekta Evropskega socialnega sklada

PowerPoint predstavitev


Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti gimnazijskega izobraževanja

1. Gimnazija Šentvid se je v letu 2006 vključila v projekt Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v gimnazijskem izobraževanju. Cilje in program dela, potek dvoletnega projekta s področja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti in načrtovane nadaljne aktivnosti si lahko preberete v dokumentu, podrobnejše informacije pa so dosegljive na spletni strani 2. gimnazije maribor, kjer izberete želeno partnersko šolo npr. gimnazijo Šentvid in spoznate vse naše dosedanje dejavnosti  v okviru tega projekta).

2. Predstavitev evalvacije izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti na Gimnaziji Šentvid.
Predstavljene so obvezne izbirne vsebine in obšolske dejavnosti ter njihova vloga v gimnazijskem programu. S pomočjo predstavitve v programu Power point so prikazane temeljne ugotovitve evalvacijskih vprašalnikov na Gimnaziji Šentvid o stopnji zadovoljstva s posameznimi obveznimi izbirnimi vsebinami, pa tudi to, o katerih vsebinah bi si dijaki želeli izvedeti več.

3. Na Gimnaziji Šentvid smo evalvirali zadovoljstvo dijakov z izvajanjem Obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti. Rezultati so predstavljeni s pomočjo tabel in z osnovnimi interpretacijami, ki pomagajo razumeti prikazane vrednosti. Predstavljeni so tudi predlogi, kako ugotovitve evalvacijskih instrumentov uporabiti pri nadaljnem načrtovanju izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti.

4. Ker v projektu sodeluje devet slovenskih gimnazij, smo na vseh partnerskih šolah aplicirali iste evalvacijske vprašalnike za ugotavljanje zadovoljstva dijakov z izvajanjem obveznih izbirnih vsebin v gimnazijskem programu. Rezultate, dobljene na Gimnaziji Šentvid (predstavljene so v “analiza anket za projekt ESS.” ) smo primerjali s povprečjem drugih slovenskih gimnazij in izračunali skupen indeks kakovosti izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih dejavnosti. Rezultate smo tudi interpretirali in predlagali postopke, ki bi v prihodnosti omogočali večje zadovoljstvo dijakov in večjo kakovost izvajanja OIV in OD ter spremljanje napredka pri ugotavljanju in zagotavljanu kakovosti na Gimnaziji Šentvid.

Izračun indeksa in primerjava s skupnimi rezultati


Evropski projekt Erasmus + obisk Portugalske v maju 2016

Od 8. do 14.5.2016 smo se v okviru evropskega projekta Erasmus + »Family, community and school: the troika of my values!« mudili na sedmem in hkrati zadnjem obisku, saj se projekt v avgustu zaključi. Na zahodu Portugalske, pol ure vožnje oddaljeno od srednjeveškega univerzitetnega mesta Coimbra, smo obiskali šolo Agrupamento de Escolas Miranda do Corvo, ki je tudi prijaviteljica projekta in zato zadnja gostiteljica. V ponedeljek, 9. maja, smo Dan Evrope počastili s prireditvijo, na kateri so učenci šole gostiteljice zaplesali plese vseh držav udeleženk. Sledil je ravnateljev sprejem udeležencev obiska, video predstavitev sodelujočih delegacij in ogled romarskega središča Senhor da Serra, ki je bilo do leta 1917 glavno romarsko središče Portugalske. Dan je zaključil koncert glasbene skupine 5ta Punkada, v kateri igrajo glasbeniki s posebnimi potrebami. V torek smo si ogledali Univerzo v Coimbri, ki je druga najstarejša univerza v Evropi in najstarejša na Portugalskem (ustanovljena je bila leta 1290). Nato smo dijaki in profesorji s pomočjo aplikacije za mobilne telefone ActionBound raziskovali mesto Coimbra, ki je bilo v 12. in 13. stoletju prestolnica Portugalske. Popoldne smo obiskali še park Portugal dos Pequenitos, kjer smo si ogledali značilno portugalsko arhitekturo v zmanjšanem merilu,  spoznali Portugalsko kot deželo pomorščakov ter številnih bivših kolonij po vsem svetu, s katerimi so Portugalci tako ali drugače povezani še danes. Sreda je bila dan za obisk današnjega največjega portugalskega romarskega središča Fatima ter samostana v Batalhi, ki ga je dal zgraditi kralj Joao I v zahvalo za zmago v odločilni bitki s Španci, kar je omogočilo dokončen obstoj Portugalske. Po namakanju nog v Atlantskem oceanu smo si zvečer ogledali še pripravo značilnih sladic Pastel de Tentugal in se z njimi tudi posladkali. V četrtek smo učitelji delali na zaključku projekta, nato pa smo si ogledali studio portugalske nacionalne televizije, kjer so dijaki posneli kratka poročila. Petek je bil namenjen delavnicam joge, likovnih dejavnosti ter spletnemu kvizu Kahoot. Po evalvaciji izmenjave smo se zvečer spet srečali v šoli, kjer smo po slovesni večerji poslušali portugalsko narodno glasbo fado, prejeli potrdila o udeležbi na izmenjavi ter večer zaključili s plesom.