Matura

Tajnica Šolske maturitetne komisije: Andreja Droljc.

Maturitetne govorilne ure bodo vsak petek (v času pouka) od 8.50 do 9.30 po predhodnem dogovoru.

Prosim, da spremljate tudi obvestila na šolski spletni strani, kjer bodo objavljene morebitne spremembe.