13. 4. 2018 so imeli dijaki 3. A razredno uro na temo Interakcije med zdravili in alkoholom. Društvo študentov farmacije Slovenije tudi v letošnjem letu izvaja javno kampanjo z naslovom InterAKCIJA. Namen je osveščati mlade o interakcijah zdravil z alkoholom, določeno hrano in zdravili samimi, predvsem tistimi, po katerih mladi najpogosteje posegajo – antibiotiki, kontracepcija, protibolečinske tablete itd. Delavnico so izvedli študentje farmacije, med katerimi je tudi naš bivši dijak Žan Rekar. Delavnica je potekala eno šolsko uro in je vključevala interaktivno predstavitev ter sproščen pogovor med študenti in dijaki, da bi le-ti lahko dobili odgovore na vprašanja, ki si jih ne upajo zastaviti zdravstvenim delavcem. Dijakom 3. A je bila tema delavnice poučna in so jo spremljali z zanimanjem.

Razredničarka, mag. Vesna Pahor