Knjižnica

Knjige so najboljši prijatelji.

Informirajo, zabavajo in ne jezikajo.

 

John Steinbeck

 

Knjižnica je odprta vsak dan od 7.30 do 14.30. V času priprave prireditev in drugih projektov je urnik šolske knjižnice prilagojen.

Kontakt: Zora Lovrenčič

e-mail: zora.lovrencic@sentvid.org

Telefon: 01 5000-666

Za vse dodatne informacije vas pričakujemo v šolski knjižnici.

Splošno

Knjižnica Gimnazije Šentvid skrbi za nabavo, obdelavo in izposojo knjižnega in neknjižnega gradiva. Je aktivno vključena v vzgojno-izobraževalni proces in predstavlja informacijsko in kulturno središče gimnazije.

190m2 velik prostor s knjižnimi policami in prostim pristopom nudi uporabnikom  20 000 enot knjižničnega gradiva, ki je urejeno po sistemu UDK.

Na voljo so jim:

 • bogata zbirka slovenskega in tujejezičnega leposlovnega gradiva
 • strokovno gradivo
 • izbrani naslovi serijskih publikacij v slovenskem in tujih jezikih
 • svetovanje in pomoč pri iskanju gradiva in informacij
 • učbeniški sklad za vse 4 letnike za vse dijake
 • uporaba računalnikov z dostopom do svetovnega spleta

Dijakom je na voljo čitalnica s 46 sedeži, računalniška mesta z možnostjo tiskanja in skeniranja ter uporaba e-bralnikov.

V okviru KIZ usposabljamo za samostojno uporabo knjižničnega gradiva, kakor tudi pridobivanje, vrednotenje in uporabo informacijskih virov.

Knjižnično informacijska znanja potekajo v knjižnici, kjer dijaki 1. letnika seznanijo z osnovami iskanja gradiva v Cobiss in tudi praktičnimi vajami.

Novosti

Učbeniški sklad

Dijaki si lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. V kompletu so samo obvezni učbeniki, brez delovnih zvezkov in priročnikov. Učbeniški komplet je na voljo za vse 4 letnike in za vse dijake, ki ga v roku naročijo. Sezname učbenikov in naročilnice prejmejo dijaki v šoli, bodoči dijaki pa z dopisom šolske svetovalne službe, objavljen pa je tudi na šolski spletni strani.

 

Naročilnice  in prevzem učbenikov za bodoče dijake 1. letnika

Bodočim dijakom 1. letnika pošlje sezname in naročilnico svetovalna služba skupaj z vpisno dokumentacijo. Naročilnico lahko oddate osebno ob vpisu ali jo pošljete po elektronski pošti.

Naročene učbenike boste lahko prevzeli po razporedu, ki bo objavljen na domači strani šole.

 

 1. letnik SEZNAM UČBENIKOV 2023/24
 2. letnik SEZNAM UČBENIKOV 2023/24
 3. letnik SEZNAM UČBENIKOV 2023/24
 4. letnik SEZNAM UČBENIKOV 2023/24

Biblos

Dijakom in profesorjem so dostopne elektronske knjige, ki jih beremo preko platforme sBiblos.  Šolska knjižničarka ti bo poslala obvestilo na šolski e-naslov, da se prijaviš v “Moj profil” Cobiss (Moja knjižnica).

Ko to storiš boš lahko preveril, katere knjige imaš izposojene, lahko jih podaljšaš, imel pa boš tudi dostop do e-gradiv na platformi sBiblos.

Na spletni strani https://www.sbiblos.si/ se prijavi z AAI računom in pri tem  sledi navodilom. V pomoč ti bodo video vodiči na spletni strani sBiblos.

Za srednje šole je trenutno je na voljo 111 naslovov e-knjig.  Zagotovo jih boš potreboval za domače branje, zato jih čimprej preveri.  Izposodite si lahko največ 3 e-knjige na mesec. Vračilo poteka avtomatsko.

E-knjige je mogoče brati na osebnem računalniku, pametnem telefonu, tablici ali e-bralniku.

Projekti

Vključeni smo v projekt Rastem s knjigo.

 

Dijaki 1. letnika obiščejo SK Šiška. Ob predstavitvi knjižnice in mladinske literature prejmejo knjigo. V letošnjem šolskem letu bo to knjiga Vinka Möderndorferja z naslovom Romeo in Julija iz sosednje ulice.

 

Ob strokovnem delu je knjižnica središče izvenšolskih dejavnosti, kjer se snujejo odmevne šolske prireditve, Letopis šole in Knjiga maturantov.

Članstvo

Ob vpisu na Gimnazijo Šentvid postanejo dijaki člani šolske knjižnice. Vpisnine in članarine ni. Člani šolske knjižnice so tudi vsi zaposleni na šoli.

 

Izposoja, vračilo

Izposoja je možna z dijaško izkaznico. Dijaki si lahko gradivo izposodijo na dom ali ga uporabljajo v čitalnici.

 

Roki izposoje

 • knjižno gradivo – 14 dni z možnostjo podaljšanja 7 dni (razen, če je gradivo rezerviral drug uporabnik ali če gre za zelo iskano gradivo)
 • serijske publikacije – do 7 dni
 • mediotečno gradivo (DVDji, video in avdio kasete, CD-ji…) – 3 dni

 

Vračilo

Do začetka poletnih šolskih počitnic mora biti vrnjeno vse izposojeno gradivo. Dijakom, ki ga niso vrnili, ne izposojamo novega gradiva dokler ne poravnajo vseh obveznosti.

Maturanti vrnejo gradivo do zaključka ustnih izpitov na maturi.

V dogovoru s knjižničarko je možna izposoja gradiva v času počitnic za pripravo na opravljanje:

 • popravnih izpitov
 • jesenskega roka mature
 • za počitniško branje

Izgubljeno ali poškodovano gradivo je potrebno nadomestiti z novim oz. podobnim (dogovor s knjižničarko).

 

Obnašanje v knjižnici in odnos do knjižničnega gradiva

Od uporabnikov pričakujemo spoštljivo obnašanje, varovanje in skrbno ravnanje z gradivom. Vrnjene knjige morajo biti takšne, kot so si jih izposodili – nepoškodovane in nepopisane.

Knjižnica je namenjena učenju, samostojnemu delu, iskanju gradiva in informacij iz različnih virov. Da bo to možno se ne pogovarjajte glasno in ne motite ostalih uporabnikov.

Odnašanje knjig iz knjižnice, brez vednosti šolske knjižničarke ni dovoljeno.

V knjižnične prostore ni dovoljeno prinašati hrane in pijače, prav tako je prepovedana uporaba mobilnih telefonov.

Po zaključku dela v čitalnici, vrnete gradivo na svoje mesto in pospravite delovni prostor. 

 

Uporaba računalnikov

Dijaki imajo možnost uporabe  računalnikov, skenerja, večfunkcijske naprave in e-bralnikov. Uporabljajo jih na način, da ne motijo ostalih. Vse morebitne okvare javijo knjižničarki.

Prednost pri uporabi računalnika imajo dijaki, ki ga uporabljajo  za šolsko delo.

Povezave

Digitalna knjižnica Slovenije – (http://www.dlib.si)

COBISS – (http://www.cobiss.si/)

Spletni portal o kakovostni literaturi – ( https://www.dobreknjige.si/)

Učenje in knjižnica pred zaprtjem zaradi COVID-19

Učbeniški sklad

Cobiss

Knjižnica na daljavo

Rastem s knjigo

Informativni dan