Projekt PODVIG

                         

 

Izjava o sofinanciranju: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Povezava na spletno stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Člani šolskega razvojnega tima so: Goran Mitrović, Mojca Logonder, Klara Repovž, Nastja Lasič, Klavdija Mele, Tina Terzić, Irena Sajovic-Šuštar, Snežana Sotlar, Eva Jeler-Fegeš, Maja Polak, Slavka Žmaucar, Damjanca Ivan, Sergeja Sluga in vodja projekta na šoli Tina Bertoncelj.

Projekt LEGO FIZIKA

Na Gimnaziji Šentvid v okviru projekta PODVIG  izvajamo  prenovljeno obliko računalniško tehniškega modula, ki povezuje znanja fizike in informatike. Osnova projekta je fizikalni problem, ki ga dijaki rešujejo z uporabo LEGO MINDSTORM robotov znotraj manjše skupine. Pri reševanju problema dijaki uporabijo znanja fizike in informatike, pridobljena v sklopu osnovnega izobraževanja. Zastavljeni problemi omogočajo različne možnosti in zahtevnostne nivoje reševanja ter vzpodbujajo ustvarjalnost in samoiniciativnost. Namen modula je interdisciplinarno povezovanje, spodbujanje timskega dela, učenje reševanja problemov in vodenja projektne dokumentacije. Izvajalca programa sva  pripravila več avtentičnih fizikalnih problemov, ki jih želiva v prihodnjih letih še razširiti in ga ponuditi bodočim generacijam, ki kažejo interes na tem področju. Nastja Lasič, prof. inf Goran Mitrović, prof. fizike

Projekt OKUSIMO JEZIKE

“Okusimo jezike” je projekt, ki se je rojeval dlje časa. V pričakovanju poletnih počitnic je padla ideja o jezikih »malo drugače«, z besedo in okusom. V septembru je bilo ravno toliko časa, da so dijaki poiskali tipične recepte, po katerih so potem še preverili, kako spretno vrtijo kuhalnico. In kako jo znajo vrteti? Odlično. Po hodniku tretjega nadstropja smo na dan evropskih jezikov zelo intenzivno mljaskali in mmm-mali. Nato pa smo se odločili, da bomo dan dokumentirali še v knjižni izdaji. Naša odločitev je kot novoletno darilo razveselila vse dijake in zaposlene na Gimnaziji Šentvid, verjamem pa, da jo še kdo z veseljem vzame v roke. Pa dober tek! Klavdija Mele, prof. španščine

DIJAKI USPEŠNI NA PODROČJU PODJETNIŠTVA

Letos so naši dijaki Rudi Val Arčon, Nataša Krapež, Nino Musevski in Kristjan Švajger (3. a) v okviru podjetniškega krožka ustvarili podjetje imenovano Woodpecker. Podjetje se ukvarja z izdelavo ekoloških brisalcev za bele table. Naši mladi podjetniki so se udeležili tekmovanja dijaških podjetij, ki ga organizira Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih JA-Slovenija. Potegovali so se za najvišja mesta in so bili med najbolšimi šestimi podjetji v državi. Podjetje Woodpecker si je prislužilo dve dobri uvrstitvi  na področju I feel Slovenia (3. mesto) in Alumni (2. mesto). »Naše podjetje je bilo med intervjuji pohvaljeno na mnogih področjih, predvsem jim je bila všeč naša ideja,« je povedala Nataša, direktorica podjetja. Celotna pot od ideje do podjetja je potekala pod mentorstvom Tadeja Rifla, profesorja Škofijske klasične gimnazije (letos je podjetniški krožek potekal v povezavi s ŠKG). Eden izmed dijakov je dejal takole: »Dijaki smo pridobili nove kompetence na raznih področjih. Jaz sem se naučil dobro uporabljati razne programe, npr. Adobe Ilustrator, s pomočjo katerega sem tudi izdelal logotip podjetja.« Njihov promocijski video si lahko ogledate na povezavi: https://drive.google.com/file/d/10VMuFzZrlkgy2hOGeuDqMlUulgmCSdjg/view Nataša Krapež Slike: Logotip podjetja, Lesen brisalec za bele table Woodpecker, Člani podjetja (od leve proti desni: Kristjan, Nataša, Nino, Rudi)

Arhiv projekta PODVIG

Gospodarsko razstavišče, 10. 12. 2018 Ekipa podjetniškega krožka z Gimnazije Šentvid se je udeležila izbora najbolj perspektivnih dijaških idej, ki jo je na Gospodarskem razstavišču 10. 12. 2018 organizirala javna agencija Spirit in Sektor za spodbujanje podjetništva in tehnološkega razvoja. Našo ekipo so sestavljali Mak Jovanović 2. f, Sven Godler Majerle 2. d in Filip Bizjan 2. b, ki so predstavljali svoje dijaško podjetje hrust za pripravo hrane in pijač na svoji šoli. Mojca Logonder

Učna ura matematike, 23. 11. 2018

 

EKSKURZIJA IZBIRNEGA PREDMETA GEOGRAFIJA, Poljanska in Selška dolina, 6. oktober 2018

Dijaki, ki so izbrali geografijo za maturitetni predmet, so bili 6.oktobra 2018 na ekskurziji, ki velja kot del maturitetnega izpita. Ogledali smo si Železnike, kjer so nas popeljali po naselju, v gasilskem domu pa predstavili uničujočo poplavo iz leta 2007. V Škofji Loki smo obiskali mlad kolektiv uspešnega IT podjetja Optiweb. Na kmetiji in sirnici Pustotnik v Gorenji vasi smo poskusili nekaj njihovih proizvodov in se seznanili z načini predelave mleka.

Aktiv profesoric geografije

Podjetnost na gimnazijah od maja 2018 do avgusta 2022