Strokovni kolegij

Strokovni kolegij sestavljajo pedagoški in športni koordinator ter ravnatelj šole. Na ta način je zagotovljeno optimalno medsebojno informiranje ter enakovredno obravnavanje šolskega in športnega procesa.

Dela in naloge pedagoškega ter športnega koordinatorja obsegajo neposredno delo z učenci (poučevanje) in koordinacijo dela, ki zajema:

  • vodenje in usmerjanje strokovnega dela,
  • sodelovanje z drugimi pedagoškimi delavci v šoli,
  • sodelovanje pri izbiri in vpisu učencev v športne oddelke,
  • sodelovanje s starši, trenerji,
  • lastno izobraževanje.

Ravnateljica:
mag. Nataša Koprivnikar

Športna koordinatorja:
mag. Jaka Fetih, prof.,  Primož Praprotnik, prof.

Pedagoški koordinatorji:

prof. Manja Finžgar, prof. Barbara Bolarič, prof. Vlasta Brvar, prof. Nataša Lipovec, prof. Slavka Žmavcar, prof. mag. Jaka Fetih, prof. dr. Irena Velikonja Kolar in prof. Eva Ravbar