Izdaja duplikata spričevala

Postopek  za pridobitev izpisa iz evidence (duplikata) spričevala

1. Pošljite prošnjo,  ki naj poleg osebnih podatkov (ime, priimek, dekliški priimek, datum in kraj rojstva, telefonska številka oziroma kontaktni podatek) vsebuje tudi letnico izdaje izgubljenega spričevala in letnico vpisa v šolo. Prošnjo naslovite na šolo ali osebno vložite v tajništvu.

2. Plačilo izdaje izpisa iz evidence:
– za izpis izgubljenega spričevala zadnjih pet let . . . . . . . 10.43 EUR
– za izpis starejšega spričevala  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20,86 EUR
– za izdajo sklepa o verodostojnosti izdanih javnih listin . .10,43 EUR
– upravna taksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,80 EUR

Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno linearno poveča.

Plačilo izpisa (izpisov) opravite z UPN obrazcem na:
Transakcijski račun šole: SI56 0110 0603 0694 315
Referenca: SI00-760110
Koda namena: OTHR
Namen: plačilo izpisa iz evidence

Plačilo upravne takse se izvrši z UPN obrazcem

Naziv:
MF UNPIS,
Slovenska cesta 54,
1000 Ljubljana

Številka računa: SI56 0110 0100 0315 637
Referenca: SI11 69434-7111002-60000117,
pri čemer zadnji sklop referenčne številke (odebeljen) pomeni: zadnji dve številki označujeta leto (npr. 17 za leto 2017), prejšnje štiri pa število izpisov, za katere je plačana upravna taksa (npr 0001 za plačan 1 izpis).
Koda namena: GOVT,   namen: upravna taksa po tar. št. 6

Cene izpisa iz evidenc so bile potrjene na 15. seji strokovnega kolegija Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije dne 03. 10. 2006 in na seji Sveta šole Gimnazije Šentvid dne 18. 10. 2007. Višina upravne takse je določena skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (UL RS 32/2016).

3. Prošnji priložite fotokopiji plačilnih nalogov za izpis in upravno takso.

4. Duplikat Vam izstavimo v roku petih delovnih dni  po prejemu Vaše prošnje.

Več informacij lahko dobite v tajništvu šole na telefonski številki 01 5000 660.

Ljubljana, 20.12. 2016

Ravnatelj:mag. Jaka Erker