Plačevanje računov (položnic)

Omogočamo dve možnosti prejemanja računov, na katerih vam zaračunavamo storitve za vaše otroke. V primeru, da še vedno prejemate račun v papirnati obliki, lahko izberete eno izmed naslednjih dveh možnosti e-račun in prejemanje računov na vaš e-naslov.

  • Prejemanje računov na vaš elektronski naslov

Lahko se odločite za prejemanje računov po elektronski pošti. Izpolniti morate zahtevek za prejemanje e-računov na vaš elektronski naslov.

Izpolnjen in podpisan obrazec skenirajte in pošljite po e-pošti na naslov računovodstva: poloznice@sentvid.org.

Zahtevek za prejemnje e-računov po elektronski pošti

  • Prejemanje E-računov neposredno v vašo spletno banko preko RS Uprave za javna plačila

Na prejemanje e-računov se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate osebni račun in urejeno spletno poslovanje. Podrobna navodila dobite na spletni strani svoje banke.

E-račun, ki ga boste prejeli v spletno banko bo vseboval vse podatke potrebne za izvršitev plačila, zato vam podatkov ne bo več potrebno vnašati v plačilni nalog. Specifikacijo računa boste videli v spletni banki.

Poleg tega, pa omogočamo tudi PLAČEVANJE RAČUNOV PREKO DIREKTNE OBREMENITVE (trajnik)

Plačilo računa se izvede avtomatično 28. dne v vsakem mesecu. Nadomestilo za izvedbo posameznega naloga direktne bremenitve obračuna vaša banka v skladu s cenikom, ki je neodvisen od šole. Vzpostavitev direktne bremenitve je brezplačna. Bremenitev lahko kadarkoli prekličete, vsako spremembo, ki vpliva na plačilo pa pravočasno sporočite šoli. Starši lahko uredite plačevanje računov preko trajnikov tako, da izpolnite obrazec Soglasje za SEPA – direktno obremenitev.

Obrazec soglasje za SEPA direktno obremenitev

Račun s specifikacijo storitev boste prejeli po elektronski pošti, zato morate izpolniti še zahtevek za prejemanje e-računa po e-pošti, ki ga prenesete tukaj.

Izpolnjen in podpisan obrazec skenirajte in pošljite po e-pošti na naslov računovodstva: poloznice@sentvid.org.