Strokovni aktivi

Slovenščina

Aktiv profesoric slovenščine: Irena Doljak, Barbara Bolarič, Irena Velikonja Kolar, Nataša Lipovec, Martina Berič (vodja aktiva), Anita Janežič.

Za predstavitev slovenščine kliknite na spodnjo sliko.

 

Na spodnjo sliko kliknite za ogled gledaliških predstav.

Kratka predstavitev nalog aktiva

 1. Kakovosten pouk slovenščine je naša najpomembnejša naloga
 2. Modul esejistika za dijake tretjega letnika
 3. Esej v naravi za dijake četrtega letnika
 4. Gledališki maraton za dijake prvega in drugega letnika
 5. Literarni večeri
 6. Timsko in medpredmetno poučevanje
 7. Seminarske in raziskovalne naloge
 8. Literarna ekskurzija
 9. Organizacija ogledov gledaliških in filmskih predstav
 10. Organizacija zanimivih predavanj zunanjih predavateljev o književnosti
 11. Kulturna kompetenca
 12. Rastem s knjigo

Učne cilje predmeta slovenščina si lahko ogledate tukaj:
Učni cilji

Pregled učnih poglavij si lahko ogledate tukaj:
Poglavja učne snovi po letnikih

Kriterije in ocenjevanje znanja pri predmetu slovenščina si lahko ogledate tukaj:
Načrt in merila ocenjevanja

Kriterije in ocenjevanje znanja na popravnem in drugih izpitih si lahko ogledate tukaj:
Popravni in predmetni izpiti

Opisnike za ocenjevanje si lahko ogledate tukaj:
Literarni spis 1. in 2. letnik

Minimalne standarde znanja po letnikih si lahko ogledate tukaj: