GIMNAZIJA ŠENTVID

VPIS 2022/23

 

1.

Informativna dneva za vpis v splošne in športne oddelke bosta potekala 11. in 12. februarja 2022.

petek, 11. 2. 2022            začetek ob 9.00 in ob 15.00

sobota, 12. 2. 2022          začetek ob 9.00

Letošnje leto bodo informativni dnevi, zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji, verjetno potekali preko spleta.

Vabimo devetošolce in starše, da nas obiščete. Profesorji in dijaki za vas pripravljamo predstavitev našega delovnega in ustvarjalnega utripa. Dobili boste splošne informacije o šoli, vpisu v splošne in športne oddelke ter vpogled kako pestro in izzivalno je lahko gimnazijsko življenje.

Prepričani smo, da boste, kljub predstavitvi na daljavo, dobili vse potrebne informacije o naši šoli. Preko računalniškega okolja ZOOM se boste z nami lahko pogovorili in dobili odgovore na vprašanja, ki vas zanimajo.

Natančen program informativnih dni in ustrezne povezave bodo objavljene na spletni strani, v začetku februarja.

 

2.

Vpisni postopek

V šolskem letu 2022/23 bomo sprejeli 112 novincev v splošne oddelke (4 razredi) in 36 novincev v športna oddelka (2 razreda).

Vpis bo potekal v skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435

Pomembni datumi vpisnega postopka v splošne in športne oddelke

11. in 12. februar 2022 informativna dneva
2. marec 2022

pomemben datum za kandidate športnih oddelkov

zadnji dan za posredovanje dokumentov za prijavo v športna oddelka

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

 

28. marec 2022 pisni odgovor Gimnazije Šentvid o prijavi v športne oddelke (status)
4. april 2022 zadnji dan za oddajo prijave na Gimnazijo Šentvid

 

8. april 2022 javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

25. april 2022

(do 12. ure)

zadnji dan za morebitne prenose prijav iz ene šole na drugo
27. maj 2022 obveščanje kandidatov o vpisnem postopku na Gimnazijo Šentvid in o morebitni omejitvi vpisa
16. do 21. junij 2022 vpisni postopek – prvi krog
21. junija 2022

do 15. ure

objava rezultatov prvega vpisnega kroga (v primeru omejitve  vpisa)
24. junij 2022 prijava za drugi vpisni krog
30. junij 2022

do 15. ure

objava rezultatov drugega vpisnega kroga

(v primeru omejitve vpisa)

1.    julij 2022 zadnji dan za vpis kandidatov drugega vpisnega kroga

 

3.

Vpis v športna oddelka

Učenci, ki želite kandidirati za vpis v športna oddelka (2022/23) morate do 2. marca 2022 oddati naslednjo dokumentacijo:

  1. Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih,
  2. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze
  3. Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi navedeni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

Do navedenega roka (2. marec 2022) morate dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, ki boste prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. v drug program, a obstaja možnost, da jo boste v prenosnem roku (do 25. aprila 2022) prenesli v športni oddelek ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidatom za športne oddelke bomo najkasneje do 28. 3. 2022 izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati za športna oddelka oddate splošno prijavnico za vpis najkasneje do 4. 4. 2022.

 

4.

Merila za vpis v primeru omejitve vpisa

Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06  in 15. člena Zakona o gimnazijah ( Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport  SKLEP:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

5.

Tabela za izračun točk (v primeru omejitve vpisa)

7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti točke točke točke
slovenščina 5 5 5
matematika 5 5 5
tuji jezik 5 5 5
likovna vzgoja 5 5 5
glasbena vzgoja 5 5 5
geografija 5 5 5
zgodovina 5 5 5
držav. vzg. in etika 5 5
fizika 5 5
kemija 5 5
biologija 5 5
naravoslovje 5
tehnika in tehnologija 5 5
športna vzgoja 5 5 5
SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175

 Za vpis v športna oddelka se prištejejo točke za status A: 10 točk, za status

B: 5 točk in za status C: 0 točk.

 

6.

Dosedanje omejitve vpisa na gimnazijo Šentvid

Prvi vpisni krog – splošni oddelki Prvi vpisni krog – športna oddelka Drugi vpisni krog – splošni oddelki Drugi vpisni krog – športna oddelka
2016/17 brez omejitve brez omejitve
2017/18 139 161 156 160
2018/19 134 147 131 143
2019/20 147 159 144 132
2020/21 145 165 141 162
2021/22 154 162 162 156

Za vse informacije v zvezi z vpisom na Gimnazijo Šentvid se lahko obrnete na Mileno Vidmar (svetovalna služba): milena.vidmar@sentvid.org