VPIS


Za vse informacije v zvezi z vpisom na Gimnazijo Šentvid se lahko obrnete na psihologinji,

Mojca Logonder in mag. Karmen Novak (svetovalna služba): vpis@sentvid.org

Stanje prijav in informacije o vpisnem postopku

Obveščamo vas, da je spodnja meja za sprejem v 1. letnik:

 • v program Gimnazija: 157 točk in
 • v program Gimnazija- športni oddelek 167 točk.

 


DRUGI KROG IZBIRNEGA POSTOPKA

 

Kandidati, ki v prvem krogu izbirnega postopka ne boste sprejeti, boste v sredo, 19. 6. 2024, ob 12.00 seznanjeni z nadaljnjim postopkom in prostimi mesti, na katera boste lahko kandidirali v drugem krogu izbirnega postopka. Seznanitev bo potekala v obliki srečanja v učilnici VP Gimnazije Šentvid (vstop skozi stranski vhod), kjer bo tudi kratka predstavitev izbirnega postopka v drugem krogu. Za morebitna individualna vprašanja vam bo šolska svetovalna delavka na voljo po predstavitvi.

 

Prejeli boste obrazec za rangiranje, na katerega boste po prednostnem vrstnem redu navedli do 10 šol oziroma programov, za katere boste kandidirali. Odločali se boste le na podlagi seznama šol oziroma programov, ki ga boste dobili skupaj z obrazcem. Izpolnjeni in podpisani obrazec za rangiranje (poleg podpisa kandidata mora biti tudi podpis staršev ali skrbnikov) boste oddali v šoli v učilnici R2 (pritličje pri glavnem vhodu v šolo) v četrtek, 20. 6. 2024, med 9.00 in 12.00.

 

Obrazec si lahko natisnete in si povezave ogledate tudi sami.

 

Rezultati drugega kroga bodo znani v torek, 2. 7. 2024. Takrat med 9.00 in 12.00 pokličete v šolsko svetovalno službo na telefonsko številko 01/500-06-71, da vas seznanimo, na katero šolo ste bili sprejeti v drugem krogu.

 

Kandidati, ki se boste uvrstili na drugo šolo, boste še isti dan v torek, 2. 7. 2024, med 12.30 in 14.00 prevzeli prijavnico ter jo odnesete na šolo, na katero ste bili sprejeti v drugem krogu. Prosimo, da zaradi podpisovanja dokumentov ti kandidati pridete s starši.

 

Kandidati, ki se boste v drugem krogu uvrstili na našo šolo, se boste v sredo, 3. 7. 2024, med 9.00 in 11.00 prišli vpisat v pisarno šolske svetovalne službe (3. nadstropje na koncu hodnika).

 

Kandidati, sprejeti v drugem krogu, s seboj prinesite Prijavo za vpis v začetni letnik, ki jo prevzamete na šoli, kjer ste kandidirali v prvem krogu, ter izpolnjene obrazce:

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi na telefonski številki 01/500-06-71 med 10.00 in 12.00. Informacije v zvezi z vpisom spremljajte na spletni strani šole in MVI.

 


 

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je na programih Gimnazija in Gimnazija (š) vpis v šol.l. 2024/25 omejen. Vpisno dokumentacijo in navodila s termini, ko boste vabljeni na šolo, da prinesete to dokumentacijo, boste prejeli v naslednjih dneh po navadni pošti.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta.

Vsem kandidatkam in kandidatom se zahvaljujemo, ker ste za svojo srednješolsko pot izbrali Gimnazijo Šentvid.

 

Na Gimnaziji Šentvid imamo letos za program Gimnazija razpisanih 112 mest, za program Gimnazija š. pa 36 mest.

 

Stanje prijav na dan 23. 4. 2024 (po zaključenem prenosu prijav) je sledeče:

127 prijav za program gimnazija,

40 prijav za program športna gimnazija.

 

Ažurno stanje prijav je od 8. 4. 2024 objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/).

 

Spodaj objavljamo tabeli prijavljenih kandidatov na programa gimnazije in športne gimnazije glede na trenutno število točk (ocene 7. in 8. razreda). Ob morebitnih prenosih se bo število prijav spreminjalo.

 

Gimnazija

Doseženo število točk v 7. in 8. razredu Število prijavljenih kandidatov Mesto
120 točk 4 1. – 4. mesto
119 točk 2 5., 6. mesto
118 točk 3 7. – 9. mesto
117 točk 4 10. – 13. mesto
116 točk 12 14. – 25. mesto
115 točk 13 26. – 38. mesto
114 točk 7 39. – 45. mesto
113 točk 8 46. – 53. mesto
112 točk 11 54. – 64. mesto
111 točk 12 65. – 76. mesto
110 točk 7 77. – 83. mesto
109 točk 12 84. – 95. mesto
108 točk 6 96. – 101. mesto
107 točk 10 102. – 111. mesto
106 točk 3 112. – 114. mesto
105 točk 4 115. – 118. mesto
104 točke 4 119. – 122. mesto
103 točke in manj 3 123. – 126. mesto

 

Gimnazija š

Doseženo število točk v 7. in 8. razredu Število prijavljenih kandidatov Mesto Status 10 Status 5 Status 0
130 točk 2 1., 2. mesto 2 0 0
129 točk 2 3., 4. mesto 2 0 0
128 točk 1 5. mesto 1 0 0
127 točk 1 6. mesto 1 0 0
126 točk 1 7. mesto 1 0 0
125 točk 1 8. mesto 0 1 0
124 točk 3 9. – 11. mesto 3 0 0
123 točk 1 12. mesto 1 0 0
122 točk 5 13. – 17. mesto 4 1 0
121 točk 4 18. – 21. mesto 2 2 0
120 točk 1 22. mesto 0 1 0
119 točk 5 23. – 27. mesto 2 2 1
118 točk 5 28. – 32. mesto 3 1 1
117 točk 1 33. mesto 0 0 1
116 točk 1 34. mesto 0 1 0
115 točk 2 35., 36. mesto 1 0 1
111 točk 1 37. mesto 1 1 0
108 točk in manj 3 38. – 40. mesto 0 0 3

 

Prenos prijav je možen do torka, 23. 4. 2024, do 15. ure. Prenos prijave uredi šola, iz katere želite prijavo prenesti. Postopek prenosa prijav poteka na daljavo, in sicer:

 1. Izpolnite obrazec.
 2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte.
 3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite na elektronski naslov vpis@sentvid.org.

Vašo prijavnico bomo poslali na šolo, kamor boste želeli prenesti prijavo.

 

 

Roki za izvedbo prijavno – vpisnega postopka za vpis

4. 3. 2024 = zadnji dan za oddajo športne dokumentacije (samo športni oddelki)

28. 3. 2024 = posredovanje potrdila kandidatom za športne oddelke o izpolnjevanju športnih pogojev (samo športni oddelki)

2. 4. 2024 = zadnji dan za oddajo prijav (splošni + športni oddelki)

do 23. 4. 2024 do 15. ure = morebitni prenosi prijav z ene šole na drugo

do 29. 5. 2024 = obveščanje prijavljenih kandidatov o  omejitvi vpisa na Gimnazijo Šentvid

med 17. in 20. 6. 2024 (točen termin bo objavljen naknadno) = prinašanje vpisne dokumentacije za 1. krog izbirnega postopka

21. 6. 2024 do 14. ure = objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka

22. 6. 2024 = prijava neizbranih kandidatov za drugi krog izbirnega postopka; termin za prevzem potrdil o vpisu in sklepa o sprejemu za sprejete kandidate bo objavljen naknadno (oboje osebno na šoli)

2. 7. 2024 (do 15. ure) = objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka

3. 7. 2024 (do 14. ure) = vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu (osebno na šoli)

 

Vpis v športna oddelka

Učenci, ki želite kandidirati za vpis v športna oddelka (2023/24) morate do 4. marca 2024 oddati naslednjo dokumentacijo:

 1. Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih,
 2. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze
 3. Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi navedeni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

Športno dokumentacijo je potrebno poslati najkasneje do 4. 3. 2024 na naslov Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana- Šentvid ali prinesti v tajništvo šole vsak dan med 8. in 12. uro.

Do navedenega roka (4. marec 2024) morate dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, ki boste prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. v drug program, a obstaja možnost, da jo boste v prenosnem roku (do 23. aprila 2024) prenesli v športni oddelek ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidatom za športne oddelke bomo najkasneje do 28. 3. 2024 izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati za športna oddelka oddate splošno prijavnico za vpis najkasneje do 2. 4. 2024.

VPIS 2023/24

 

Spodnja meja po 2. krogu izbirnega postopka je:

 • za program Gimnazija: 151 točk in 86 iz NPZ in
 • za program Gimnazija (športni oddelek): 167 točk.

 

NAVODILA DIJAKOM, KI BODO V 2. KROGU SPREJETI NA GIMNAZIJO ŠENTVID

Dijaki, ki ste v 1. krogu prijavljeni na drugo šolo, in boste v 2. krogu razporejeni na Gimnazijo Šentvid, ste tako že sprejeti in ste vabljeni, da spodnjo vpisno dokumentacijo natisnete in pošljete po pošti na naslov Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid. Priložite tudi originalno prijavnico, ki ste jo dvignili na šoli, kamor ste se prvotno prijavili. Na šoli vam tako ni potrebno nič urejati.

Sklep o sprejemu in potrdila o vpisu boste zatem dobili priporočeno po pošti.

Vpisni dokumenti:

Obvezno:

 1. Vprašalnik 1 (uspeh, 2. tuji jezik)

Neobvezno:

 1. Prijavnica za prehrano
 2. Prijavnica na učbeniški sklad
 3. Obrazec – nadarjeni

 

OBVESTILO KANDIDATOM, KI V 1. KROGU  NA GIMNAZIJI ŠENTVID NISO BILI SPREJETI IN SO K NAM ODDALI TABELO ZA RANGIRANJE ŠOL ZA 2. KROG

Rezultati drugega kroga bodo znani v petek, 30. 6. 2023 med 9. in 13. uro. Takrat pridete v svetovalno službo Gimnazije Šentvid, da vas seznanimo, kam ste bili sprejeti v 2. krogu. Obenem prevzamete prijavnico ter jo odnesete na šolo, na katero ste bili sprejeti v 2. krogu. Prosimo, če ta dan zaradi podpisovanja dokumentov pridete s starši.

Obveščamo še, da bo šola 29. 6. 2023 zaprta.

 

REZULTATI 1. KROGA VPISNEGA POSTOPKA IN NAVODILA NESPREJETIM KANDIDATOM ZA 2. KROG

Obveščamo vas, da je spodnja meja za sprejem v 1. letnik:

 • v program Gimnazija: 153 točk in
 • v program Gimnazija- športni oddelek 167 točk.

Vsem sprejetim iskreno  čestitamo in vabimo, da pridejo po sklep o sprejemu in potrdila o vpisu v četrtek, 22.  6. 2023 med 10. in 12. uro v III. nadstropje šole.

Nesprejete kandidate vabimo, da oddajo prijavo za 2. krog vpisnega postopka v četrtek, 22. 6. 2023 pri psihologinji Gimnazije Šentvid med 8.30 in 12. uro. Prilagamo prijavnico (tabela za rangiranje), navodila za vpis v 2. krog in  tabelo šol s prostimi mesti za 2. krog – informativno  (tabela je informativna, sproti je posodobljena na spletni strani MIZŠ).

Rezultati drugega kroga bodo znani v petek, 30. 6. 2023 med 9. in 13. uro. Takrat pridete v svetovalno službo Gimnazije Šentvid, da vas seznanimo, kam ste bili sprejeti v 2. krogu, prevzamete prijavnico ter jo odnesete na šolo, na katero ste bili sprejeti v 2. krogu. Prosimo, če ta dan zaradi podpisovanja dokumentov pridete s starši.

Obveščamo še, da bo šola 29. 6. 2023 zaprta.

Povezava do PRIJAVNICE ZA 2. KROG

Navodila za vpis v 2. krog

Tabela šol s prostimi mesti za 2. krog – DOKONČNO

 

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je na programih Gimnazija in Gimnazija (š) vpis v šol.l. 2023/24 omejen. Vpisno dokumentacijo in navodila s termini, ko boste vabljeni na šolo, da prinesete to dokumentacijo, boste prejeli v naslednjih dneh po navadni pošti.

Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta.

 

Obveščamo vas, da smo 3. 4. 2023 za program Gimnazija prejeli 93 prijav in za program Gimnazija – športni oddelki 61 prijav. Razpisali smo 112 mest v programu Gimnazija in 36 mest v programu Gimnazija – športni oddelki.

Vsem kandidatkam in kandidatom se zahvaljujemo, ker ste za svojo srednješolsko pot izbrali Gimnazijo Šentvid.

Končno stanje prijav na dan 24. 4. 2023:

Program Gimnazija: 133 prijav

Seštevek ocen 7. in 8. razred

točke št. kandidatov
116-120 28
111-115 41
106-110 28
100-105 24
pod 100 15
skupaj 136

 

Program Gimnazija — športni oddelek: 43 prijav. Glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole:

Seštevek ocen 7. in 8. razred

točke št. kandidatov
121-130 18
116-120 20
111-115 2
106-110 2
do 110
skupaj 42

 

Prenos prijav je možen do ponedeljka, 24. 4. 2023 do 14.00 ure ne glede na število prijavljenih kandidatov.

Postopek prenosa prijav poteka na daljavo, in sicer:

 1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete tukaj
 2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte.
 3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite kot priponko na elektronski naslov karmen.novak@sentvid.org, kot zadevo pa navedite: Prenos prijave Ime Priimek

Vašo prijavnico bomo poslali na šolo, kamor boste želeli prenesti prijavo.

Ažurno stanje prijav bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod: vpis v srednje šole, objava stanja prijavljenih novincev.

*Stanje prijav na Gimnaziji Šentvid bomo dnevno osveženo objavljali na naši domači strani.

 


 

2. 3. 2023 = zadnji dan za oddajo športne dokumentacije (samo športni oddelki)

27. 3. 2023 = posredovanje potrdila kandidatom za športne oddelke o izpolnjevanju športnih pogojev (samo športni oddelki)

3. 4. 2023 = zadnji dan za oddajo prijav (splošni + športni oddelki)

do 24. 4. 2023 = morebitni prenosi prijav z ene šole na drugo

do 29. 5. 2023 = pisno obveščanje kandidatov o vpisu na Gimnazijo Šentvid

19. in 20. 6. 2023 = prinašanje vpisne dokumentacije za 1. krog izbirnega postopka

21. 6. 2023 = objava rezultatov prvega vpisnega kroga

22. 6. 2023 = prijava neizbranih kandidatov za drugi vpisni krog; prevzem potrdil o vpisu in sklepa o sprejemu za sprejete kandidate (oboje osebno na šoli)

30. 6. 2023 (do 14.ure) = objava rezultatov drugega vpisnega kroga in vpis kandidatov, ki so bili uspešni v drugem krogu (osebno na šoli)

 

Vpis v športna oddelka

Učenci, ki želite kandidirati za vpis v športna oddelka (2023/24) morate do 2. marca 2023 oddati naslednjo dokumentacijo:

 1. Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih,
 2. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze
 3. Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi navedeni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

Športno dokumentacijo je potrebno poslati najkasneje do 2. 3. 2023 na naslov Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana- Šentvid ali prinesti v tajništvo šole vsak dan med 8. in 12. uro.

Do navedenega roka (2. marec 2023) morate dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, ki boste prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. v drug program, a obstaja možnost, da jo boste v prenosnem roku (do 24. aprila 2023) prenesli v športni oddelek ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidatom za športne oddelke bomo najkasneje do 27. 3. 2023 izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati za športna oddelka oddate splošno prijavnico za vpis najkasneje do 3. 4. 2023.

VPIS 2022/23

NAVODILA DIJAKOM, KI BODO V 2. KROGU (30. 6. 2022) SPREJETI NA GIMNAZIJO ŠENTVID

Dijaki, ki ste v 1. krogu prijavljeni na drugo šolo, in boste v 2. krogu razporejeni na Gimnazijo Šentvid, ste tako že sprejeti in ste vabljeni, da spodnjo vpisno dokumentacijo natisnete in pošljete po pošti na naslov Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana Šentvid. Na šolo vam tako ni potrebno nič urejati.

Sklep o sprejemu in potrdila o vpisu boste zatem dobili priporočeno po pošti.

Na spletni strani šole www.sentvid.org bomo 29. 8. 2022 ob 12. uri objavili šifrirani seznam oddelkov – vaše geslo je o številka sklepa o sprejemu, zato si sklep shranite.

Vpisni dokumenti (5):

1.   vprašalnik 1_uspeh_tuji jezik 2KROG 2022_23

2.   OBVESTILO PREHRANA 2022_23

3.   PREHRANA PRIJAVA 2022_23

4.  Učbeniški sklad (glej sliko spodaj)

5.   vprašalnik 2_nadarjeni

 

REZULTATI 1. KROGA VPISNEGA POSTOPKA IN NAVODILA NESPREJETIM KANDIDATOM ZA 2. KROG

Obveščamo vas, da je spodnja meja za sprejem v 1. letnik:

 • v program Gimnazija: 157 točk in
 • v program Gimnazija- športni oddelek 158 točk.

Vsem sprejetim iskreno  čestitamo in vabimo, da pridejo po sklep o sprejemu in potrdila o vpisu v četrtek, 23.  6. 2022 med 10. in 12. uro v III. nadstropje šole.

Na spletni strani šole www.sentvid.org bomo 29.8. 2022 ob 12. uri objavili šifrirani seznam oddelkov – vaše geslo je o številka sklepa o sprejemu, zato si sklep shranite.

Nesprejete kandidate vabimo, da oddajo prijavo za 2. krog vpisnega postopka v četrtek, 23. 6. 2022 pri psihologinji Gimnazije Šentvid med 9. in 12. uro. Prilagamo prijavnico (tabela za rangiranje), navodila za vpis v 2. krog in  tabelo šol s prostimi mesti za 2. krog – informativno  (tabela je informativna, sproti je posodobljena na spletni strani MIZŠ).

Rezultati drugega kroga bodo znani v četrtek, 30.6. 2022 med 9. in 13.uro ter 15. in 16.30 uro. Takrat pridete v svetovalno službo Gimnazije Šentvid, da vas seznanimo, kam ste bili sprejeti v 2. krogu, prevzamete prijavnico ter jo odnesete na šolo, na katero ste bili sprejeti v 2. krogu.

Obveščamo še, da bo šola 1. 7. 2022 zaprta.

PRIJAVNICA – tabela_za_rangiranje 2. KROG 2022

Navodila vpis 2. krog

MESTA ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA IN ŠIFRE (RANGI) ŠOL, šolsko leto 2022/2023 INFORMATIVNO

 

STANJE PRIJAV

Spoštovane bodoče dijakinje in dijaki,

obveščamo vas, da smo 4. 4. 2022 za program Gimnazija prejeli 114 prijav in za program Gimnazija – športni oddelki 32 prijav. Razpisali smo 112 mest v programu Gimnazija in 36 mest v programu Gimnazija – športni oddelki.

Vsem kandidatkam in kandidatom se zahvaljujemo, ker ste za svojo srednješolsko pot izbrali Gimnazijo Šentvid.

Stanje prijav na dan 25. 4. 2022 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole.

Program: Gimnazija

Seštevek ocen 7. in 8. razred

točke št.kandidatov
116-120 24
111-115 46
106-110 44
101-105 11
do 100 6
skupaj 131

 Program: Gimnazija — športni oddelek

Seštevek ocen 7. in 8. razred

točke št.kandidatov
121-130 13
116-120 12
111-115 6
106-110 5
do 110 2
skupaj   38

 

Prenos prijav je bil možen do ponedeljka, 25. 4. 2022 do 14.00 ure ne glede na število prijavljenih kandidatov.

Postopek prenosa prijav poteka na daljavo, in sicer:

 1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete tukaj: Obrazec za prenos
 2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte.
 3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite kot priponko na elektronski naslov karmen.novak@sentvid.org, kot zadevo pa navedite: Prenos prijave Ime Priimek

Vašo prijavnico bomo poslali na šolo, kamor boste želeli prenesti prijavo.

Ažurno stanje prijav bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod: vpis v srednje šole, objava stanja prijavljenih novincev. Stanje prijav na Gimnaziji Šentvid bo objavljeno na naši domači strani.

Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi na telefonski številki: 01 5000 671 ali po elektronski pošti: karmen.novak@sentvid.org

 

1.

Informativna dneva za vpis v splošne in športne oddelke sta potekala 11. in 12. februarja 2022.

Predstavitvene filme si lahko ogledate tukaj:

 • Splošni oddelki

 • Športni oddelki

2.

Vpisni postopek

V šolskem letu 2022/23 bomo sprejeli 112 novincev v splošne oddelke (4 razredi) in 36 novincev v športna oddelka (2 razreda).

Vpis bo potekal v skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435

Pomembni datumi vpisnega postopka v splošne in športne oddelke

11. in 12. februar 2022 informativna dneva
2. marec 2022

pomemben datum za kandidate športnih oddelkov

zadnji dan za posredovanje dokumentov za prijavo v športna oddelka

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

 

28. marec 2022 pisni odgovor Gimnazije Šentvid o prijavi v športne oddelke (status)
4. april 2022 zadnji dan za oddajo prijave na Gimnazijo Šentvid

 

8. april 2022 javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

25. april 2022

(do 12. ure)

zadnji dan za morebitne prenose prijav iz ene šole na drugo
27. maj 2022 obveščanje kandidatov o vpisnem postopku na Gimnazijo Šentvid in o morebitni omejitvi vpisa
16. do 21. junij 2022 vpisni postopek – prvi krog
21. junija 2022

do 15. ure

objava rezultatov prvega vpisnega kroga (v primeru omejitve  vpisa)
24. junij 2022 prijava za drugi vpisni krog
30. junij 2022

do 15. ure

objava rezultatov drugega vpisnega kroga

(v primeru omejitve vpisa)

1.    julij 2022 zadnji dan za vpis kandidatov drugega vpisnega kroga

 

3.

Vpis v športna oddelka

Učenci, ki želite kandidirati za vpis v športna oddelka (2022/23) morate do 2. marca 2022 oddati naslednjo dokumentacijo:

 1. Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih,
 2. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze
 3. Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi navedeni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

Do navedenega roka (2. marec 2022) morate dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, ki boste prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. v drug program, a obstaja možnost, da jo boste v prenosnem roku (do 25. aprila 2022) prenesli v športni oddelek ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidatom za športne oddelke bomo najkasneje do 28. 3. 2022 izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati za športna oddelka oddate splošno prijavnico za vpis najkasneje do 4. 4. 2022.

 

4.

Merila za vpis v primeru omejitve vpisa

Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06  in 15. člena Zakona o gimnazijah ( Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport  SKLEP:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

5.

Tabela za izračun točk (v primeru omejitve vpisa)

7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti točke točke točke
slovenščina 5 5 5
matematika 5 5 5
tuji jezik 5 5 5
likovna vzgoja 5 5 5
glasbena vzgoja 5 5 5
geografija 5 5 5
zgodovina 5 5 5
držav. vzg. in etika 5 5
fizika 5 5
kemija 5 5
biologija 5 5
naravoslovje 5
tehnika in tehnologija 5 5
športna vzgoja 5 5 5
SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175

 Za vpis v športna oddelka se prištejejo točke za status A: 10 točk, za status

B: 5 točk in za status C: 0 točk.

 

6.

Dosedanje omejitve vpisa na gimnazijo Šentvid

Prvi vpisni krog – splošni oddelki Prvi vpisni krog – športna oddelka Drugi vpisni krog – splošni oddelki Drugi vpisni krog – športna oddelka
 2016/17  brez omejitve brez omejitve
 2017/18 139 161 156 160
 2018/19 134 147 131 143
 2019/20 147 159 144 132
 2020/21 145 165 141 162
 2021/22 154 162 162 156
 2022/23 157 158

Za vse informacije v zvezi z vpisom na Gimnazijo Šentvid se lahko obrnete na psihologinjo, mag. Karmen Novak (svetovalna služba): karmen.novak@sentvid.org