Strokovni aktivi

Psihologija, sociologija in filozofija

Aktiv profesorjev psihologije, sociologije in filozofije: Mojca Logonder (psihologija), Jana Ratkai (vodja aktiva, filozofija in sociologija), Tatjana Brank (sociologija).

S klikom na spodnje slike si oglejte psihologijo, sociologijo in filozofijo.

       

Temeljni cilji aktiva:

– spodbuditi dijakovo zanimanja za teoretsko delo,

– dijake navajati k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju ter presojanju,

– pri dijakih krepiti kritično refleksijo osnov izkustva, vednosti, vrednot in delovanja,

– razvijati strpnost in krepiti etično držo,

– širiti interdisciplinaren pogled človeka na svet.

Dijake spodbujamo za izdelavo raziskovalnih nalog.

Dijake aktivno pripravljamo na šolska, državna in mednarodna tekmovanja.

Organiziramo strokovna predavanja za dijake in zaposlene.

Za vedoželjne dijake organiziramo in izvajamo raziskovalne tabore.

Sodelujemo v različnih projektih izven šole (FF, FDV, ZRŠŠ, MŠ).