Šolsko znanstveno-tehnično društvo

ŠOLSKO ZNANSTVENO – TEHNIČNO DRUŠTVO (ŠZTD) SE PREDSTAVI

Korenine ŠZTD segajo v osemdeseta leta prejšnjega stoletja. To društvo združuje različne krožke, ki so jih dijaki radi obiskovali, ne glede na to katera izobraževalna usmeritev je takrat prevladovala  na šoli (srednja šola za elektroniko, naravoslovno – matematična usmeritev in splošna gimnazija). Najdaljšo tradicijo na naši šoli imajo vivaristični, astronomski in kemijski krožki. V vseh teh letih se je zvrstilo morda že celo tisoč dijakov, ki so sooblikovali našo gimnazijo s svojim delom in zagnanostjo. Krožki potekajo  po končanem pouku oz. po dogovoru s profesorjem. Mentorica ŠZTD je Slavica Kršinar. Kratki opisi dela krožkov:

 Predstavitve posameznih krožkov v š. l. 2023/24, si lahko ogledate tukaj.