Medšolska tekmovanja

Predvidoma bomo tekmovali na vseh razpisanih medšolskih tekmovanjih.

Organizacijo prijavljanja in vodenja ekip na medšolska tekmovanja prevzameta športna koordinatorja Jaka Fetih in Primož Praprotnik, ostali profesorji pomagajo po potrebi.

Podrobnosti lahko spremljate med “novicami”, v “arhivu novic” in pri “Dosežkih naših športnikov” .