ERASMUS+ IZMENJAVE

                 

 

EQUALITY IN ACTION – facebook stran

 

EQUALITY IN ACTION

 

Od septembra 2019, do avgusta 2022, je naša šola vključena tudi v projekt Equality in Action, ki poteka v okviru projektov Erasmus+.

Vanj so poleg naše šole vključene še 4 šole iz Portugalske, Romunije, Grčije in Turčije.

Cilj projekta je ozaveščati dijake in preko njih širšo množico ljudi. Tema je zelo aktualna , saj menimo, da Izobraževalni sistemi ne morejo spodbujati temeljnih državljanskih vrednot, če določeni osrednji problemi v družbi niso prioriteta učnih načrtov. Spolna diskriminacija in neenakost med spoloma na različnih področjih tako javnega kot zasebnega življenja sodita med teme, ki bi jih morali vključiti v osnovna znanja, ki so bila del učnih načrtov. Potreba po zagonu tega projekta o enakosti med spoloma se je pojavila po analizi rezultatov vprašalnika, ki ga je izpolnilo več kot 200 dijakov v petih državah partneric v projektu  »Family, Community and School, the troika of my values«. Rezultati so pokazali pomembno stereotipiziranje moških in ženskih vlog, kar v družbi 21. stoletja ni sprejemljivo. Potreba po reševanju problema neenakosti med moškimi in ženskami v družbi je dejstvo in izobraževanje pa je pomembno področje za začetek.​

V okviru le tega, sta že bili organizirani izmenjava učiteljev in mentorjev na Portugalskem novembra 2019, ter izmenjava dijakov na naši šoli, februarja 2020.

Zaradi trenutne situacije z virusom Covid-19 so nadaljnje izmenjave trenutno v mirovanju, imamo pa v načrtu izvesti še izmenjavo dijakov v Romuniji, Turčiji in Grčiji, če bodo razmere le dopuščale. Poleg tega v trenutno potekajo krajše dejavnosti na daljavo.