Šolsko športno društvo

V šolskem športnem društvu (ŠŠD) Gimnazije Šentvid lahko sodelujejo vsi dijaki. Tekmovanja so organizirana kot medrazredna in medšolska.

Medrazredna tekmovanja ne potekajo zaradi koronavirusa.

Medšolska tekmovanja v Ljubljani so v organizaciji Agencije za šport mesta Ljubljane. Organizacijo prijavljanja in vodenja ekip na medšolska tekmovanja vodita športna koordinatorja Jaka Fetih in Primož Praprotnik, ostali profesorji pomagajo po potrebi.