Šolsko športno društvo

V šolskem športnem društvu (ŠŠD) Gimnazije Šentvid lahko sodelujejo vsi dijaki. Tekmovanja so organizirana kot medrazredna in medšolska.

Medrazredna tekmovanja potekajo po pouku, vodi pa jih prof. švz Bojana Vrščaj Mihelčič v sodelovanju z ostalimi profesorji švz.

Medšolska tekmovanja v Ljubljani so v organizaciji Agencije za šport mesta Ljubljane. Organizacijo prijavljanja in vodenja ekip na medšolska tekmovanja vodita športna koordinatorja mag. Jaka Fetih in prof. Primož Praprotnik, ostali profesorji pomagajo po potrebi.