Bralni klub

V dijaškem bralnem klubu se srečujemo ljubiteljice in ljubitelj branja; pogovarjamo se o zgodbah, literarnih likih, slogu pisanja … ter skozi dialog prihajamo do novih spoznanj. Beremo, ker nam je branje v užitek in izziv. V letošnjem šolskem letu smo že prebrali: Na prostem Jesusa Carascoja, Na klancu Tine Vrščaj, Ahilovo pesem Madeline Miller in Camusovega Tujca. Čakajo nas še štiri vznemirljive knjige.

Irena Velikonja Kolar