Spomladanski rok

DIJAKI 4. LETNIKOV

Prijave bodo potekale v marcu, po PMP.

 

»PETI PREDMET« (DODATNI IZPIT IZ SPLOŠNE MATURE)

Prijave kandidatov z drugih šol bomo praviloma sprejemali v primeru, če so kandidati že oddali predprijavo. Prijavnico in fotokopiji  spričeval z zadnjima zaključenima ocenama  izbranega predmeta prinesete OSEBNO NA ŠOLO.  Zadnji rok za prijavo je 29. marec 2024 do 9.35.

 

BIVŠI DIJAKI/ZUNANJI KANDIDATI

Bivši dijaki/zunanji kandidati, ki bi želeli opravljati maturo ali popravne/izboljševalne izpite na maturi, se morate prijaviti OSEBNO  najkasneje do

  1. marca 2024 do 9.35.
  • Prijavi je potrebno predložiti potrdilo o plačilu Državnemu izpitnemu centru. Glede plačila si oglejte dopis Državnega izpitnega centra na maturitetni oglasni deski pred tajništvom  ali na spletni strani Državnega izpitnega centra pri informacijah za 21. letnike. Položnica mora biti pravilno izpolnjena, sicer Državni izpitni center vašega vplačila ne potrdi.
  • Prijavi je potrebno predložiti tudi potrdilo o plačilu šoli. Cena posameznega izpita je   24 EUR, celotne mature  120 EUR. Transakcijski račun šole je 01100-6030694315, sklic pa  00 88888.
  • Plačilo opravljanja izpitov je obvezno za vse kandidate, ki nimajo statusa dijaka v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja.

 

Prosim, da prijave oddate v februarju ali začetku marca in ne čakate na zadnji dan. Prijave sprejemam na maturitetnih govorilnih urah (vsak petek od 8.50- 9.35).

 

 

 

Ljubljana, 13. februar 2024

Andreja Droljc, tajnica ŠMK