Spomladanski rok

Prijave k maturi – spomladanski rok 2022

 

DIJAKI 4. LETNIKOV

Prijave bodo potekale v marcu, po PMP.

 

»PETI PREDMET« (DODATNI IZPIT IZ SPLOŠNE MATURE)

Prijave kandidatov z drugih šol bomo praviloma sprejemali v primeru, če so kandidati že oddali predprijavo. Prijavnico in fotokopiji  spričeval z zadnjima zaključenima ocenama  izbranega predmeta pošljete na e naslov andreja.droljc@sentvid.org. Zadnji rok za prijavo je 29. marec 2022.

 

BIVŠI DIJAKI

Bivši dijaki, ki bi želeli opravljati maturo ali popravne/izboljševalne izpite na maturi, se morate prijaviti po e pošti (andreja.droljc@sentvid.org)  najkasneje do

29. marca 2022 do 12.30.

  • Obrazce natisnite s spleta na naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
  • Za prijavo na celotno maturo izpolnite obrazec Prijava k maturi
  • Za prijavo k popravnim izpitom in izpitom za izboljšanje ocene izpolnite obrazec Prijava k izpitu (za vsak predmet posebej, prijavnica je na A4 formatu). Napačno izbrane in izpolnjene obrazce bomo zavrnili.
  • Prijavi je potrebno predložiti fotokopijo plačane položnice Državnemu izpitnemu centru. Glede plačila si oglejte dopis Državnega izpitnega centra na maturitetni oglasni deski pred tajništvom  ali na spletni strani Državnega izpitnega centra pri informacijah za 21. letnike. Položnica mora biti pravilno izpolnjena, sicer Državni izpitni center vašega vplačila ne potrdi.
  • Prijavi je potrebno predložiti tudi fotokopijo plačane položnice šoli. Cena posameznega izpita je   24 EUR, celotne mature  120 EUR. Transakcijski račun šole je 01100-6030694315, sklic pa  00 88888.
  • Plačilo opravljanja izpitov je obvezno za vse kandidate, ki nimajo statusa dijaka v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja.

 

Prosim, da prijave oddate v februarju ali začetku marca in ne čakate na zadnji dan. Za več informacij: andreja.droljc@sentvid.org.

 

Ljubljana, 3. januar 2022                                                                             Andreja Droljc, tajnica ŠMK