Na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Biotehniške fakultete v Ljubljani organiziramo “Poletni gozdarski tabor” za gimnazijce in dijake ostalih srednjih šol, ki jih zanimajo naravoslovne in naravovarstvene vsebine ter vsebine povezane z gozdom. Udeležba na taboru, ki bo v zadnjem tednu junija v Kočevskem Rogu je stroškovno ugodna, saj so v ceni (50 €) vključeni vsi stroški.

Povezava do strani poletnega tabora: https://sites.google.com/view/poletnigozdarskitabor/gozdarski-tabor

 

V imenu organizatorjev tabora,

Prof. Dr. Maja Jurc

Prodekanja Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire,

Biotehniška fakulteta,

Univerza v Ljubljani