Gimnazija Šentvid je pridobila zastavo EKOšole.

 

prof. Ravbar in prof. Finžgar