Skladno z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bodo občine (v našem primeru Mestna občina Ljubljana) preko osnovnih šol zagotovile tople obroke tudi za dijake srednjih šol. Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni dijaki, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo (ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi o pravici do subvencionirane malice ali kosila) ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Tako smo se dogovorili z Osnovno šolo Šentvid, da bodo v času pouk na daljavo pripravljali in razdelili tople malice tudi za naše dijake, in sicer tako za dijake, ki so upravičeni do subvencije in tudi tiste, ki bi želeli to malico dobivati kot običajno (za ceno 2,42 €). Naj poudarim, da se malica v šoli zgolj razdeli oziroma prevzame (jedilnica bo sicer zaprta). O začetku delitve tople malice boste prijavljeni obveščeni po e-pošti.

Vse zainteresirane pozivamo, da se prijavijo na e-naslov maja.polak@sentvid.org . S prijavo se strinjate, da se podatki (ime in priimek dijaka, naslov in telefonska številka lahko uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka). Te podatke moramo posredovati Mestni občini Ljubljana in Osnovni šoli Šentvid.

 

ravnatelj: Jaka Erker