Skladno s sklepom Vlade RS in okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo pouk tudi po jesenskih počitnicah potekal na daljavo, enako kot doslej po rednem urniku.

Dijake in dijakinje prosim, da s polno odgovornostjo pristopijo k šolskim obveznostim, saj je to edini način, da bomo tudi letošnje šolsko leto izpeljali uspešno.

Upoštevajmo priporočila epidemiologov, izogibajmo se tveganim stikom in poskrbimo za zdravje (tudi z varno rekreacijo).

 

Ravnatelj: Jaka Erker