Na šoli se izvaja program React-EU – IKT za VIZ.  Več…