Razpored prevzema učbenikov

 (v šolski knjižnici)

 

1. letnik – splošni oddelki, ponedeljek, 23. 8. 2021

od 8. do 11. ure – dijakinje in dijaki z začetno črko priimka od A do K

od 11. 30 do 14. ure – dijakinje in dijaki z začetno črko priimka od L do Ž

Športni oddelki, torek, 24. 8. med 8. in 11. uro

2. letnik – sreda, 25. 8. 2021

2.a – od 8. do 8.30

2.b – od 8.30 do 9.00

2.c in 2.d – od 9. do 10.00

2.e – od 10.30 – 11.00

2.f – od 11. do 11.30

3. letnik, četrtek, 26. 8. 2021

3.a – od 8. do 8.30

3.b – od 8.30 do 9.00

3.c in 3.d – od 9. do 10.00

3.e – od 10.30 – 11.00

3.f – od 11. do 11.30

4. letnik, ponedeljek, 30. 8. 2021

4.a – od 8. do 8.30

4.b – od 8.30 do 9.00

4.c in 4. d – od 9. do 10.00

4.e – od 10.30 – 11.00

4.f – od 11. do 11.30

V petek, 27. 8. 2021 bo knjižnica zaprta.

Ne pozabite na nahrbtnik ali torbo. Za dijake višjih letnikov velja, da lahko prevzamejo učbenike le, če imajo poravnane vse predhodne obveznosti v šolski knjižnici.

Lepe počitnice vam želim,

Ljubljana, 1. 7. 2021                        Knjižničarka: Zora Lovrenčič