Spoštovane dijakinje in dijaki, profesorice in profesorji, starši

Skladno z ukrepi Vlade republike Slovenije bo v naslednjem tednu potekal pouk na daljavo. Čeprav smo si želeli, da do tega ne bi prišlo, smo se na tak pouk že pripravljali.

Osnovni principi za delo na daljavo so že dogovorjeni, poudarjam le, da naj dijaki, ki nimajo ustrezne tehnične opreme za sodelovanje pri pouku na daljavo, takoj kontaktirajo pomočnika ravnatelja profesorja Edvarda Hubata edvard.hubat@sentvid.org .

Pouk na daljavo prinaša svoje posebnosti in izzive, a prepričan sem, da lahko skupaj tudi v naslednjem tednu enakovredno izpeljemo šolski program.  Dijakinje in dijake prosim, da k šolskemu delu pristopite zavzeto in odgovorno, da ta prekinitev ne bi imela posledic v nadaljevanju šolskega leta. In še ena želja. Epidemiološko stanje v državi je kritično. Upoštevajmo vsa priporočila epidemiologov in tudi v prostem času poskrbimo za zdravje in varnost nas samih in drugih ter s svojim vedenjem pokažimo, da znamo in bomo poskrbeli za izvajanje potrebnih ukrepov.

Želim si, da se bo učinek prekinitve pouka na epidemiološko stanje (skupaj s počitnicami je to 14 dni) pokazal takoj po počitnicah in se bomo tedaj znova vrnili v šole.

Lepo vas pozdravljam

ravnatelj:  Jaka Erker