Knjiga, na pomoč!

 

Na Gimnaziji Šentvid že več let izvajamo delavnice biblioterapije z literarnimi avtorji nagrajenih del, kjer dijaki spoznavajo kreativno ustvarjanje in raziskovanje aktualnih družbenih tem. Srečanja so zanimiva in poučna, saj preko žive besede ustvarjalca nagrajenih literarnih del in razgovora o temah, ki jih obravnavajo v svojih delih razvijajo interes za branje in kritično razmišljanje o dogodkih, ki se dogajajo v svetu ali okrog nas.

Lani smo obravnavali grafični romaan Samire Kentić, Pismo Adni ter Balkanalije, ki so govorile o odraščanju v migrantski družini in o aktualni tematiki beguncev in sprejemanja drugačnosti. Letos pa smo obravnavali knjigo prešernove nagrajenke Suzane Tratnik z naslovom Noben glas, ki je prejela tudi nagrado za najboljšo zbirko kratkih zgodb Novega Mesta. Gre za zbirko sedmih kratkih zgodb, v katerih je v središču mlada junakinja, dekle v obdobju odraščanja, kar je tema letošnjega modula za drugi letnik z naslovom  Izzivi adolescence.

Na prvem srečanju 13. 11. 2017 je avtorica Suzana Tratnik predstavila svoje pisanje in dosežene uspehe, prebrala eno svojih zgodb v izbranem literarnem delu in dijake spodbudila k razpravi o doživljanju zgodbe in njeni aktualizaciji za sedanje življenje mladih. Avtorica znanega romana Ime mi je Damjan se loteva zelo raznolikih tem spolne identitete in zavzemanja za manjšine, ki jih družba stigmatizira obravnava raznoliko tematiko, ki se subtilno dotika doživljanja odraščajočih mladostnikov, zato so njena dela prevedena v več kot dvajset jezikov.

Na drugem srečanju 20. 11. 2017 je avtorica Suzana Tratnik (ob podpori profesorice psihologije in predstavnice založbe Beletrina, naše bivše dijakinje Darje Demšar) spodbudila refleksijo in pogovor o situacijah, ki so bralce nagovorile. Obravnavali smo posamezne akterje v zgodbah in odnose, ki se vzpostavljajo med njimi ter spoznali različne načine branja in razumevanja literarnih tekstov in bralčevih razmišljanj o tem.

Tretje srečanje 4. 12. 2017 pa bo namenjeno odpiranju osebnih doživljanj bralcev ob literarnih tekstih ter deljenju občutkov in razmišljanj, ki zrcalijo njihove osebne stiske in težave iz vsakdanjega življenja. Pogovor z dijaki bo vodila psihoanalitična psihoterapevtka Vera Horžen.

 

Mojca Logonder