Naši dijaki zelo uspešno sodelovali v mednarodnem projektu na konferenci Dijaki z(a) integriteto

29. 3. 2017 se je v sklopu triletnega mednarodnega projekta Inovativni pristopi v postopkih formalnega izobraževanja boja proti korupciji, odvila zaključna konferenca Dijaki z(a) integriteto.

Na konferenci v organizaciji Transperency International Slovenia s sodelovanjem Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter Zavodom za šolstvo, so aktivno sodelovali tudi naši dijaki 3. letnika. Skupaj s profesoricama in mentoricama Jano Ratkai in Tino Bertoncelj so izvedli predstavitev dveh šolskih ur, kjer smo se učili o integriteti, transparentnosti ter etičnosti delovanja v naši družbi.

Cilji konference so bili med drugim krepiti zavest o pomembnosti vzpostavitve učnih vsebin s področja integritete, odgovornosti in preprečevanja korupcije v gimnazijah in srednjih šolah ter predstaviti inovativne pristope poučevanja.

Na konferenci so sodelovali dijaki 3. A (Jure Grenc, Andrej Jeraj, Lana Radon, Urban Vidergar), 3. B (Mark Kralj, Mark Jacob Cavazza, Polona Jurič, Gaja Kavčič, Sara Solomun), 4. E (Tilen Pajk in Nina Grajzar).

 

Dijaki so se morali vživeti v svoje vloge pri igranju igre vlog »Avtobus prihodnosti«.

 

Dijak 3. A, Jure Grenc, je o svoji izkušnji sodelovanja v projektu, pripovedoval na okrogli mizi.

 

S pomočjo že osvojenega znanja s področja integritete, etike, transparentnosti ter boja proti korupciji, so sodelovali v argumentiranih debatah, kjer so zagovarjali svoja stališča.