INFORMATIVNI DAN NA GIMNAZIJI ŠENTVID – 9. in 10. februarja 2018

 

GIMNAZIJA ŠENTVID – PRAVA ŠOLA ZATE?

Dobrodošli na Gimnaziji Šentvid! Modri si postavljajo vprašanja in iščejo odgovore nanje. Obisk gimnazije na informativnem dnevu je iskanje odgovora, katera šola je prava.

Odgovori ZA Gimnazijo Šentvid so …

 

… tretje nadstropje …

Izzivi mladostništva je modul v drugem letniku, v katerem sodelujejo biologija, psihologija, zgodovina in športna vzgoja. Učna mapa vsebuje gradivo štirih predmetnih področij. Dijaki izdelajo seminarsko nalogo. Katero misel o mladosti si prejel ob obisku? Izziv – izbira šole?

 

 

Modro drevo predstavlja slovenščino. Modra lestev do modrega drevesa: vsako leto ena stopnica branja, poslušanja, pisanja in govorjenja. Vzpostavljanja odnosa do besedne umetnosti in jezika. Od literarnega spisa preko modula esejistika in eseja v naravi do maturitetnega eseja. Izziv – nova vejica?

 

 

Kultura kot* je prostor branja, risanja, premišljevanja. Kot* – kaj sporočaš?

 

Fotografska razstava od prvega dneva pouka za tiste, ki so postali gimnazijci, do svečane podelitve maturitetnih spričeval. Vmes pa fotografije o kulturnih, raziskovalnih in športnih dogodkih ter šolskih prireditvah. Kam?

 

Raziskovalne naloge in raziskovalni tabori. Gimnazija Šentvid je za raziskovanje prava šola, kar potrjujejo nagrajene naloge in nagrajeni plakati. Izziv – raziskovalna naloga?

 

Knjižnica je svojevrstno središče tretjega nadstropja. Brez knjižnice ni šole. Šole ni brez knjig. Brez knjig ni modrosti. Knjižnica – pravi prostor zame!

GIMNAZIJA ŠENTVID – PRAVA ŠOLA ZATE …

… nad …

 

Mladost in modrost obdaja vsemirje. Nad tretjim nadstropjem na strehi je astronomski observatorij – središče in srečevališče astronomskega krožka. Kaj?!

 

… drugo nadstropje …

 

Sestop se je začel s predstavitvijo dveh splošnih maturitetnih predmetov: matematike in angleščine. Predstavitev angleščine poudarja cilja: zelo uspešno opravljeno maturo in znanje jezika, ki bo študentu omogočalo študij strokovne literature. Matematika se predstavlja z matematičnimi ugankami in matematičnim taborom za dijake četrtega letnika. Izziv – rešitev matematične uganke. Kako da ne opazite naše izjemnosti?

 

Drugi tuji jeziki – nemščina, francoščina, španščina – vedno izrekajo dobrodošlico in vabilo na potovanje … Dijaki se predstavijo in predstavljajo deželo. Se boš pridružil ekskurziji v Berlin, Pariz, Barcelono? Kaj naj izberem? Vprašanje se ne nanaša le na dobrote, ki jih ponujajo v učilnici drugega tujega jezika. Kateri jezik, katero ekskurzijo?

 

Biologija je svoj svet. V biološkem hodniku z vivarijem in izjemnim platnom z »zgodbo« o pticah ter v biološki učilnici je vedno gneča. Tudi dijakov, ki predstavljajo biologijo, je veliko. Se jim boš pridružil/-a? Učno gradivo, učni listi, laboratorijske vaje, živalice in živali in navdušenje.

 

Geografija predstavlja ekskurzije izbirnega predmeta v 4. letniku. Gimnazija Šentvid je edina gimnazija v Sloveniji, ki izvaja obvezne maturitetne ekskurzije vsako leto v drugo slovensko pokrajino. Na informativnem dnevu predstavljajo ekskurzije od leta 2000 naprej, torej osemnajst poti po Sloveniji. Katere kraje bodo obiskali v prihodnjih letih?

Razstavi. Gledališki plakati oddelkov prvega in drugega letnika vabijo na gledališki maraton 2018. Prvi letnik bo odigral Tartuffa, drugi letnik predstavo Za narodov blagor. V razstavnem prostoru M (med M 1 in M 2) razstavlja likovni krožek. Kolaž doživljajev. Moj današnji kolaž doživljajev?

 

Podjetniški krožek

 

 

GIMNAZIJA ŠENTVID – PRAVA ŠOLA ZAME …

 

… prvo nadstropje …

Društvo prostovoljcev z drevesom misli o življenju in dobroti.

 

Arhitekturni krožek s predstavitvijo preteklih projektov in novimi načrti.

 

Fizika se predstavlja s fizikalnimi poskusi.

 

… pritličje …

 

 

Kemija se predstavlja s kemijskimi poskusi.

 

Spoznavne dneve za dijake prvega letnika v začetku septembra organiziramo v Bohinju. V dveh dnevih se spoznavaš s sošolci, razred pa pripravi nastop za krst prvošolcev.

 

Dvorana pod mostom z vrhunskim pianistom Juretom Željkom iz 3. f, ki je dejal: »Kavarnica, vrni se v dvorano pod mostom.« 

Teater CV v veliki predavalnici z monologom iz Cankarjevih Hlapcev, kolažem gledaliških predstav preteklih let in povabilom na festival Transgeneracije 2018, na katerem bo Teater CV sodeloval s predstavama Sreča in Niti.

 

Na informativnem dnevu predstavljamo le del šolskih krožkov in le utrip delovanja šolskih društev. Bi jih znal/-a našteti od tretjega nadstropja do izhoda (na zrak)? 

 

… športna dvorana …

Športno vzgojo v športni dvorani Gimnazije Šentvid, ki ji še vedno rečemo nova telovadnica, čeprav je od otvoritve nove stavbe minilo že nekaj let, predstavljajo profesorji športne vzgoje. Šolsko športno društvo (ŠŠD) organizira tekmovanja med razredi v več športnih disciplinah.

 

… plesna dvorana …

Voda, čaj, sok. Izmenjava vtisov. Pogovor o današnjem dnevu in stena prihodnosti.

 

 

Ravnatelj mag. Jaka Erker

Odločitev o izbiri srednje šole je brez dvoma najpomembnejša odločitev osnovnošolcev v tem obdobju. Zato je treba zbrati veliko informacij, nato skrbno premisliti in se modro odločiti. Odločitev bo vaša in prava. Upam, da smo vas na informativnem dnevu prepričali, da bo to prav Gimnazija Šentvid.

 

Tudi profesorji si ob informativnem dnevu postavljamo vprašanja. V tem zapisu se vaša vprašanja, spoštovani učenci in spoštovane učenke, prepletajo z našimi vprašanji. Danes ste vi na nekatera že odgovorili, na naša neodgovorjena odgovorimo septembra 2018 in naprej …

Je kolaž današnjih doživljajev dokončan?

GIMNAZIJA ŠENTVID – PRAVA ŠOLA ZATE!

 

 

Spodaj si oglejte video posnetek z informativnega dne.