GIMNAZIJA ŠENTVID

VPIS 2022/23

STANJE PRIJAV

Spoštovane bodoče dijakinje in dijaki,

obveščamo vas, da smo 4. 4. 2022 za program Gimnazija prejeli 114 prijav in za program Gimnazija – športni oddelki 32 prijav. Razpisali smo 112 mest v programu Gimnazija in 36 mest v programu Gimnazija – športni oddelki.

Vsem kandidatkam in kandidatom se zahvaljujemo, ker ste za svojo srednješolsko pot izbrali Gimnazijo Šentvid.

Stanje prijav na dan 25. 4. 2022 glede na število zbranih točk v 7. in 8. razredu osnovne šole.

Program: Gimnazija

Seštevek ocen 7. in 8. razred

točke št.kandidatov
116-120 24
111-115 46
106-110 44
101-105 11
do 100 6
skupaj 131

 Program: Gimnazija — športni oddelek

Seštevek ocen 7. in 8. razred

točke št.kandidatov
121-130 13
116-120 12
111-115 6
106-110 5
do 110 2
skupaj   38

 

Prenos prijav je bil možen do ponedeljka, 25. 4. 2022 do 14.00 ure ne glede na število prijavljenih kandidatov.

Postopek prenosa prijav poteka na daljavo, in sicer:

  1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete tukaj: Obrazec za prenos
  2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte.
  3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite kot priponko na elektronski naslov karmen.novak@sentvid.org, kot zadevo pa navedite: Prenos prijave Ime Priimek

Vašo prijavnico bomo poslali na šolo, kamor boste želeli prenesti prijavo.

Ažurno stanje prijav bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod: vpis v srednje šole, objava stanja prijavljenih novincev. Stanje prijav na Gimnaziji Šentvid bo objavljeno na naši domači strani.

Informacije v zvezi z vpisom lahko dobite v šolski svetovalni službi na telefonski številki: 01 5000 671 ali po elektronski pošti: karmen.novak@sentvid.org

 

1.

Informativna dneva za vpis v splošne in športne oddelke sta potekala 11. in 12. februarja 2022.

Predstavitvene filme si lahko ogledate tukaj:

  • Splošni oddelki

  • Športni oddelki

2.

Vpisni postopek

V šolskem letu 2022/23 bomo sprejeli 112 novincev v splošne oddelke (4 razredi) in 36 novincev v športna oddelka (2 razreda).

Vpis bo potekal v skladu s Pravilnikom o vpisu v srednje šole.

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435

Pomembni datumi vpisnega postopka v splošne in športne oddelke

11. in 12. februar 2022 informativna dneva
2. marec 2022

pomemben datum za kandidate športnih oddelkov

zadnji dan za posredovanje dokumentov za prijavo v športna oddelka

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

 

28. marec 2022 pisni odgovor Gimnazije Šentvid o prijavi v športne oddelke (status)
4. april 2022 zadnji dan za oddajo prijave na Gimnazijo Šentvid

 

8. april 2022 javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

25. april 2022

(do 12. ure)

zadnji dan za morebitne prenose prijav iz ene šole na drugo
27. maj 2022 obveščanje kandidatov o vpisnem postopku na Gimnazijo Šentvid in o morebitni omejitvi vpisa
16. do 21. junij 2022 vpisni postopek – prvi krog
21. junija 2022

do 15. ure

objava rezultatov prvega vpisnega kroga (v primeru omejitve  vpisa)
24. junij 2022 prijava za drugi vpisni krog
30. junij 2022

do 15. ure

objava rezultatov drugega vpisnega kroga

(v primeru omejitve vpisa)

1.    julij 2022 zadnji dan za vpis kandidatov drugega vpisnega kroga

 

3.

Vpis v športna oddelka

Učenci, ki želite kandidirati za vpis v športna oddelka (2022/23) morate do 2. marca 2022 oddati naslednjo dokumentacijo:

  1. Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista medicine dela in športa iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in je kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih,
  2. Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze
  3. Izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Vsi navedeni obrazci so dosegljivi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/

Do navedenega roka (2. marec 2022) morate dokazila za vpis v športni oddelek oddati tudi tisti učenci, ki boste prijavo sicer oddali na drugo srednjo šolo oz. v drug program, a obstaja možnost, da jo boste v prenosnem roku (do 25. aprila 2022) prenesli v športni oddelek ali le-tega navedli kot izbiro v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Kandidatom za športne oddelke bomo najkasneje do 28. 3. 2022 izdali potrdila o izpolnjevanju pogojev.

Kandidati za športna oddelka oddate splošno prijavnico za vpis najkasneje do 4. 4. 2022.

 

4.

Merila za vpis v primeru omejitve vpisa

Na podlagi 30. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06  in 15. člena Zakona o gimnazijah ( Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo in šport  SKLEP:

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

 

5.

Tabela za izračun točk (v primeru omejitve vpisa)

7. razred 8. razred 9. razred
OŠ – predmeti točke točke točke
slovenščina 5 5 5
matematika 5 5 5
tuji jezik 5 5 5
likovna vzgoja 5 5 5
glasbena vzgoja 5 5 5
geografija 5 5 5
zgodovina 5 5 5
držav. vzg. in etika 5 5
fizika 5 5
kemija 5 5
biologija 5 5
naravoslovje 5
tehnika in tehnologija 5 5
športna vzgoja 5 5 5
SKUPAJ 55 65 55
SKUPAJ 175

 Za vpis v športna oddelka se prištejejo točke za status A: 10 točk, za status

B: 5 točk in za status C: 0 točk.

 

6.

Dosedanje omejitve vpisa na gimnazijo Šentvid

Prvi vpisni krog – splošni oddelki Prvi vpisni krog – športna oddelka Drugi vpisni krog – splošni oddelki Drugi vpisni krog – športna oddelka
2016/17 brez omejitve brez omejitve
2017/18 139 161 156 160
2018/19 134 147 131 143
2019/20 147 159 144 132
2020/21 145 165 141 162
2021/22 154 162 162 156

Za vse informacije v zvezi z vpisom na Gimnazijo Šentvid se lahko obrnete na Karmen Novak (svetovalna služba): karmen.novak@sentvid.org