VPIS 2019/20:

Razpisanih je 112 mest v splošnih in 36 mest v športnih oddelkih.

Stanje prijav na dan 7. 4. 2019     131 + 57

 

23. 4. 2019

Splošni oddelki: 133

število točk

(seštevek ocen 7. in 8. razreda)

število prijav
120 3
119 3
118 3
117 3
116 6
115 4
114 6
113 2
112 3
111 5
110 8
109 8
108 3
107 6
106 8
105 3
104 8
103 12
102 6
101 3
100 1
99 6
98 5
97 6
96 4
95 1
94 1
93 1
92 in manj 5

Športna oddelka: 46

število točk

(ocene 7. , 8. razreda in status)

število prijav

 

130 2
129 1
128 0
127 0
126 0
125 1
124 1
123 2
122 2
121 0
120 3
119 3
118 1
117 2
116 3
115 1
114 1
113 2
112 1
111 3
110 1
109 4
108 2
107 1
106 0
105 1
104 2
103 0
102 2
101 0
100 in manj 4


Prenos prijav poteka v svetovalni službi (3. nadstropje) do 23. aprila 2019 vsak dan od 9. do 14. ure, razen 23. aprila do 13. ure. Prijave lahko pošljete tudi po pošti (upoštevamo poštni žig, najkasneje 23. 4. 2019).