Geografijo na maturi je v letošnjem šolskem letu izbralo kar 101 dijak. Razporejeni so v štiri maturitetne skupine. Z dijaki smo že opravili del terenskih vaj, ki so del notranje ocene na maturi. Na bližnjem Šentviškem hribu smo analizirali lastnosti prsti in prepoznavali značilne rastline. Dijaki se pri terenskem delu preizkusijo v različnih metodah raziskovanja in teoretično znanje povezujejo s prakso. Terensko delo imajo radi, saj poteka pouk drugače kot v učilnici, bolj praktično in z aktivnimi metodami dela.

 

Strokovni aktiv profesorjev geografije