PROJEKTI, FINANCIRANI S SREDSTVI IZ SKLADA SVETA STARŠEV, KI SO BILI IZVEDENI V ŠOLSKEM LETU 2023/24

RAZISKOVANJE IN DOŽIVLJANJE LITERARNE POKRAJINE – ESEJ V NARAVI ZA DIJAKE 3. LETNIKA

Dijaki 3. letnika so v začetku oktobra 2023 na poldnevni ekskurziji spoznavali Škofjo Loko in Visoko v zgodovinsko-geografski in tematski povezanosti z romanom Visoška kronika. V Škofji Loki so obiskali Loški muzej in se sprehodili po tematski poti Agatine preizkušnje, na Visokem pa so prisluhnili zgodbi rodbine Kalan in Tavčarjevi življenjski zgodbi.

 

SPOZNAVNI DNEVI ZA DIJAKE 1. LETNIKA ŠPORTNIH ODDELKOV

Cilji šole v naravi za dijake v športnih oddelkih so spoznavanje sošolcev in profesorjev v sproščenem okolju, socializacija, vplivanje na osebnostni razvoj in oblikovanje sistema vrednot, oblikovanje trajne navade preživljanja aktivnega prostega časa.

Tako smo v septembru 2023  za dijake prvega letnika Gimnazije Šentvid v športnih oddelkih izvedli štiri – dnevno šolo v naravi in poleg športnega programa, ki ga imajo v učnem načrtu vključili še druge vsebine, ki so jim omogočale hitrejšo in lažjo prilagoditev na novo okolje, sošolce in gimnazijski program.

 

Ekskurzija v Gradec in čokoladnico Zotter

V soboto, 2.12.2023, smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili v Gradec v Avstriji. Najprej smo obiskali čokoladnico Zotter, kjer smo si ogledali navdihujoč predstavitveni film z lastnikom podjetja Josefom Zotterjem v glavni vlogi. Podjetje spodbuja pridelovalce kakava k sonaravni pridelavi, zato so zaradi kvalitetne surovine tudi njihovi izdelki taki. Spoznali smo proces proizvodnje od zrna kakava do čokolade ter predvsem okušali ročno narejene izdelke iz čokolade. Nato smo si ogledali središče mesta Gradec in se povzpeli na grajski grič, kjer stoji znameniti graški stolp z uro. Z griča je čudovit razgled na mestno središče, kjer smo se sprehodili po praznično okrašenih ulicah, v nemščini nakupili darilca na okrašenih stojnicah ali se posladkali s katero od dobrot. V poznih popoldanskih urah je sledil povratek proti domu, kamor smo prispeli v večernih urah.

 

Matematični tabor za pripravo dijakov na višjo raven mature iz matematike

Matematični tabor je potekal v času od 10. do 11. novembra 2023 v Fiesi. Nastanjeni smo bili v CŠOD Breženka v Fiesi. Spremljevalki sva bili profesorici matematike Klavdija Erhartič in Slavka Žmaucar. Dvodnevni matematični tabor je bil namenjen pripravi dijakov četrtih letnikov na višjo raven mature iz matematike. Matematični tabor smo že izpeljali v preteklih šolskih letih, ker spodbuja uspešnost in učinkovitost boljših dijakov – maturantov. Dijaki in profesorji smo ta način dela zelo pohvalili, dijaki so bili zelo motivirani, tudi sprememba lokacije dela jim je bila dodatna spodbuda za delo. Dijaki so v skupini ali individualno reševali pripravljene naloge v odlični delovni klimi in sproščenem vzdušju. Ves čas je bilo čutiti povezanost in sodelovanje dijakov in njihovo veselje do matematike.

 

Esejistični tabor  v Novem mestu

Profesorice slovenščine, ki smo v šolskem letu 2023/24 poučevale četrtošolce, katerim je projekt namenjen, smo esejistični tabor organizirale v Novem mestu od 14. do 16. marca 2024. Projekt je namenjen dijakinjam in dijakom, ki pri esejskem pisanju dosegajo nadpovprečne rezultate in nasploh izkazujejo večjo razvitost sporazumevalne zmožnosti. Na taboru s težjimi, zahtevnejšimi nalogami esejskega tipa poglabljamo znanje dijakov in dijakinj ter jih še dodatno pripravljamo na esejsko pisanje. Udeležencev na taboru je bilo 20 (iz vseh razredov četrtega letnika, razen iz 4. d); z njimi smo intenzivno delale profesorice Martina Berič, Anita Janežič in Irena Velikonja Kolar. V Novem mestu smo sodelovali z Gimnazijo Novo mesto in Knjižnico Mirana Jarca. Obe ustanovi sta nam odstopili prostore za delo. Udeležencem smo pripravili tudi voden ogled Novega mesta s poudarkom na atmosferi Dogodka v mestu Gogi, ene od maturitetnih dram. Večino časa smo porabili za poglabljanje vsebin, povezanih z vsemi štirimi maturitetnimi dramami, in za razvijanje pisne zmožnosti. Dijaki in dijakinje so delali v dvojicah in skupinah, pripravljali poročila o svojem delu in s soudeleženci debatirali o svojih ugotovitvah. Pripravili so tudi več samostojnih pisnih izdelkov, ki smo jih profesorice opisno ocenile; na koncu so napisali tudi esej ter kasneje v šoli o njem dobili kakovostno povratno informacijo.

 

Strokovna ekskurzija v Barcelono in Valencijo

Malo pred jesenskimi počitnicami smo se odpravili na dolgo pot v Španijo, kjer smo si ogledali Barcelono in Valencijo, na poti nazaj pa smo se ustavili še v Monaku. Strokovna ekskurzija je bila interdisciplinarno zasnovana, saj smo jo lahko doživeli z geografskega, zgodovinskega, umetnostnega in biološkega vidika, s posebnim poudarkom na socio-kulturnih značilnostih in seveda jeziku. Dijaki so se domov vrnili polni čudovitih vtisov in doživetij in z jasno željo, da se še vrnejo.

 

Dresi za šolsko plesno skupino

Projekt smo realizirali v mesecu aprilu 2024. Sredstva so bila namenjena za nakup šolskih dresov za plesno skupino. V VEBO SPORT d.o.o. so nam sešili 10 dresov po meri ( krilo + top + kratke pajkice).

 

Spoznavni dan za dijake prvega letnika

V septembru 2023 smo za dijake prvega letnika Gimnazije Šentvid organizirali dvodnevne spoznavne dneve v Bohinju in na Soriški planini.. Organizirane so imeli športne aktivnosti – veslanje po jezeru, plezanje v naravni skali, kolesarjenje, supanje in pohod. Glavni namen spoznavnih dni je, da se dijaki, ki prihajajo z različnih osnovnih šol, v športnem in sproščenem okolju lažje in hitreje spoprijateljijo in vzpostavijo odnose, v  katerih bodo preživeli naslednja štiri leta; enako pomembno je medsebojno spoznavanje z razrednikom, ki je pri vseh aktivnostih prisoten.

 

Dijaška izmenjava z Udens College, Nizozemska

 

Izmenjava z Udens College je potekala v dveh delih.

V decembru, od 10. do 17., 2023 so nas za teden dni obiskali gostje z Nizozemske. Ob aktivnostih v šoli je program obsegal igro Po Ljubljani, samo za nizozemske dijake), ekskurzijo na Gorenjsko (slap Savica, Bled, muzej Elan in manufaktura Janez), ogled Ljubljanskega gradu (Časovni stroj) in ekskurzijo v Novo mesto (voden ogled mesta, ogled Dolenjskega muzeja in aktivnosti povezane s čebelami, medom in voskom).

V aprilu, od 5. do 12., smo vrnili obisk. Na Nizozemskem smo si ogledali Amsterdam, izvedli igro Uden 30 (samo naši dijaki), ogledali smo si park narave Maashorst in njihov mlin na veter, preživeli dan v zabaviščnem parku Efteling in se srečno vrnili domov.

S sredstvi Sklada Sveta staršev smo pokrili avtobusni prevoz v Sloveniji, letalski vozovnici za profesorja spremljevalca na Nizozemskem in sofinancirali ceno letalske vozovnice za dijakinjo, ki se je pridružila kasneje kot zamenjava za dijakinjo, ki je odpovedala udeležbo na drugem delu izmenjave.

 

Strokovna ekskurzija v center GEN Energija pri Krškem kot sestavne dejavnosti modula  za dijake splošnih oddelkov 2. letnika

Del odobrenih sredstev smo namenili za organizacijo strokovne ekskurzije v multimedijski center GEN Energija pri Krškem. Ekskurzije so se udeležili vsi dijaki splošnih oddelkov 2. letnikov.
Sredstva smo porabili za pokritje avtobusnega prevoza   (NOMAGO , d.o.o) za približno 100 dijakov in osem spremljevalnih profesorjev.  Ker cena prevoza in stroški ogleda centra niso presegli odobrenih sredstev, je bila ekskurzija brezplačno dostopna vsem dijakom.

 

Nabava opreme za prireditve

Odobrena sredstva smo namenili za nabavo odrskih luči, stojal in mešalne mize za uporabo na šolskih koncertih in literarnih večerih.

 

Nabava analizatorja telesne sestave

Z napravo hitro in enostavno izmerimo telesno sestavo merjenca. Podatke, ki jih dobimo so telesna teža, delež telesne maščobe, mišično maso, kostno maso, bazalni metabolizem, oceno starosti presnove itd. S pridobljenimi podatki natančno spremljamo telesni razvoj dijakov ter lažje načrtujemo njihove programe vadbe.

 

Nabava namiznega elektronskega semaforja

Namizni semafor je enostaven za uporabo ter primeren za številne športe: Košarko, nogomet, odbojko, badminton itd. Uporabljamo ga na tekmah znotraj pouka športne vzgoje, medrazrednih tekmah ter šolskih tekmah.

 

Obnova čajne kuhinje ob dijaški dnevni sobi

Za obnovo čajne kuhinje smo namenili sredstva za obnovo pulta in korita z odcejalnikom. Dodali smo tudi mizico s predalčkom in dve polički.

 

Ekskurzija z dijaki 3. letnikov v München in na Bavarsko

Z dijaki 3. letnikom smo se med 22. 3. in 24. 3. 2024 odpravili na nemško-zgodovinsko ekskurzijo po Bavarskem. Prvi dan smo se ustavili pri Kimskemu jezeru, pot pa nadaljevali v Müchen, kjer smo popoldan preživeli v Tehniškem muzeju. Drugi dan je bil namenjen ogledu koncentracijskega taborišča Dachau, olimpijskega stadiona in sprehodu po mestu. Zadnji dan smo se namenili v Allianz areno in v živalski vrt. Ekskurzija je bila zanimiva in strnjena. Ogledali smo si vse, kar smo se dogovorili.

 

Gledališki projekt teatra C.V. – Otroci s postaje Friškovec

Letošnji gledališki projekt je uspel, saj smo dosegli zastavljeni cilj, uvrstitev na Festival ustvarjalnosti mladih – Transgeneracije 2024, ki je v aprilu potekal v Cankarjevem domu. 1. 3. je bila premiera, na kateri je bila tudi selektorica. 17. 3. smo bil obveščeni o uvrstitvi na Transgeneracije. 5. 4. je predstava zaživela v nabito polni dvorani Duše Počkaj v Cankarjevem domu in požela velik aplavz. Na obeh predstavah je bilo skupaj 160 obiskovalcev.

Na začetku septembra so v skupini ostali trije igralci, zato smo poiskali nov tekst. Laura Degan, Ostap Korošec in Ela Justin Šifrar so se konec septembra 2023 odločili za uprizoritev študijskega teksta Mance Lipoglavšek z naslovom Otroci s postaje Friškovec. Izvirni tekst sta Laura in Ostap nadgradila z monologi.

 

Tuji učitelj pri pouku 2. tujega jezika 

Pri projektu Tuji učitelj so bila v šolskem letu 2023/24 porabljena vsa odobrena sredstva in izvedene vse ure pri nemščini in francoščini.

 

Strokovna ekskurzija v Pariz

Med prvomajskimi prazniki smo se odpravili na ekskurzijo v Pariz. Zaradi odpovedi leta smo v francosko prestolnico prišli šele v nočnih urah, kljub temu pa smo si v preostalem času uspeli pogledati vse večje znamenitosti Pariza. Ekskurzija je bila predvsem umetnostno-zgodovinsko obarvana.

 

Literarna večera

Literarni večer Izraznost (20. marca 2024) smo poklonili 120. obletnici rojstva pesnika Srečka Kosovela (1904 –1926). V prvem delu pesniško-glasbenega večera so sodelovali dijaki in dijakinje kot recitatorji Kosovelove poezije, v drugem delu pa glasbeni gost Mark Jacob Cavazza – Vazz.

 

Literarni večer Minute in ure (8. maja 2024) je bil poseben dogodek, saj je bil namenjen izidu pesniške zbirke S soncem obsijana, a le bežno nasmejana dijakinje Lare Mrva. Lirske pesmi s prevladujočo bivanjsko tematiko je ilustrirala dijakinja Karin Modic. Na literarnem večeru so sodelovali recitator in recitatorki – vsi trije maturanti in kitaristka iz prvega letnika. V nadaljevanju je sledil zanimiv pogovor med pesnico, ilustratorko in mentoricama ŠKD in likovnega krožka.

Literarna večera nadaljujeta in ohranjata dolgoletno tradicijo literarnih dogodkov na naši šoli.