PROJEKTI, FINANCIRANI S SREDSTVI IZ SKLADA SVETA STARŠEV, KI SO BILI IZVEDENI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

SPOZNAVNI DAN ZA DIJAKE PRVEGA LETNIKA SPLOŠNIH ODDELKOV

Na začetku septembra smo za dijake prvega letnika splošnih oddelkov organizirali dvodnevne spoznavne dneve. Športna aktivnost se je odvijala v Bohinju, dijaki so s kanuji veslali po jezeru, supali, kolesarili z gorskimi kolesi po okolici in plezali v naravni skali, prenočišče pa so imeli urejeno na Soriški planini. Dijaki, ki prihajajo z različnih osnovnih šol, v naravnem, športnem in sproščenem okolju hitreje in lažje navežejo prijateljske stike ter vzpostavijo odnose, v katerih bodo preživeli naslednja štiri leta. Ker vsak oddelek spremljata razrednik in profesor, ki poučuje v razredu, obiščeta pa jih tudi ravnatelj in šolska psihologinja, se spoznajo tudi s profesorji šole.

 

SPOZNAVNI DAN ZA DIJAKE PRVEGA LETNIKA ŠPORTNIH ODDELKOV

Dijaki prvih letnikov športnih oddelkov so bili konec septembra štiri dni v Savudriji. Pri športnih aktivnostih so razdeljeni v dve skupini, poleg kondicijske priprave in aktivnosti na vodi (supi, plavanje) so imeli tudi pedagoške vsebine. Tako so preživeli veliko časa z razredničarkama, spoznali ravnatelja, svetovalno službo in  se seveda tudi spoznavali med seboj ter čim bolje začeli šolanje na naši gimnaziji.

 

ESEJ V NARAVI ZA DIJAKE 3. LETNIKA

V okviru modula Esejistika so dijaki tretjega letnika obiskali svet Tavčarjevega romana Visoška kronika. Na Dvorcu Visoko smo spoznali Tavčarjevo življenje in zgodovino dvorca, se sprehodili do grobnice in monumentalnega spomenika Ivanu Tavčarju, ki zre proti svoji Poljanski dolini. V Škofji Loki smo obiskali Loški muzej in se sprehodili po tematski poti Agatina preizkušnja, ki je najzanimivejši del poldnevne literarne ekskurzije.

 

ESEJ V NARAVI ZA DIJAKE 4. LETNIKA

Na esejistični tabor v Novo mesto so se odpravili najboljši maturanti, ki sta jim branje zahtevnega leposlovja in premišljevanje o njem izziv. Za letošnji tabor smo izbrali Novo mesto, saj je zaznamovalo življenje in literarni opus Slavka Gruma. Na taboru smo se poglobljeno ukvarjali s posameznimi elementi iz dramskih del Sofoklejeve in Smoletove Antigone, Ibsenove Hiše lutk in Grumovega Dogodka v mestu Gogi.

 

MATEMATIČNI TABOR

Za pripravo na višjo raven mature smo za dijake organizirali tudi dvodnevni matematični tabor, ki je potekal konec septembra v Šentjanah nad Portorožem. Dijaki so bili zelo motivirani, tudi sprememba lokacije dela je bila dodatna spodbuda za delo. Dijaki so v skupini ali individualno reševali pripravljene naloge v odlični delovni klimi in sproščenem vzdušju. Ves čas je bilo čutiti povezanost in sodelovanje dijakov in njihovo veselje do matematike.

 

TUJEJEZIČNI UČITELJ PRI POUKU DRUGEGA TUJEGA JEZIKA

Pri pouku nemščine je sodelovala nemška naravna govorka Doreen Horsch. Dijaki so z njo s pomočjo pesmi, filmov, dialogov in iger lažje prebrodili strah pred gvorjenjem. Z dijaki, ki so se pripravljali na splošno maturo je izvajala ure konverzacije ter za njih organizirala obisk Nemškega veleposlaništva v Ljubljani. Ure francoščine pa je popestrila naravna govorka Anne Gaëlle, ki je dijake preko dialogov in iger popeljala v svet pogovornega francoskega jezika, svet kulinarike, francoske mode, šolskega sistema, simbolov Francije, praznikov, šansonov …

 

ENERGIJSKI IZZIVI SLOVENIJE

Namen modula za dijake 2. letnika je z uporabo aktivnih učnih vsebin in primerov dobre prakse okrepiti energetsko pismenost dijakov in seznaniti dijake z zelo aktualno problematiko energetske oskrbe Slovenije v prihodnjem obdobju.  Dijaki so se na koncu leta udeležili strokovne ekskurzije v interaktivni multimedijski center Svet energije, ki deluje pod okriljem podjetja GEN ENERGIJA.

 

ITS – NARAVOSLOVJE

25. maja smo se po tretji šolski uri dijaki obeh skupin naravoslovnega interdisciplinarnega tematskega sklopa in profesorja odpeljali na voden ogled Pivovarne Union. V dvournem ogledu smo spoznali zgodovino pivovarne in potek biotehnoloških postopkov proizvodnje piva, na koncu pa smo se osvežili z (brezalkoholnimi) pijačami, ki jih proizvaja pivovarna. Z ogledom smo zaokrožili spoznavanje biotehnoloških postopkov; žal v okviru istega dne nismo mogli izvesti tudi načrtovanega ogleda Centralne čistilne naprave Domžale, saj so nas bili zaradi svojih kadrovskih težav prisiljeni odkloniti.

 

NAGRADNI ZLET ZA NAJUSPEŠNEJŠI ODDELEK

Ob koncu šolskega leta smo izpeljali tudi že tradicionalni projekt dijaške skupnosti nagrajevanja najboljšega oddelka na šoli. Na koncu šolskega leta se razredniki, profesorji in mentorji še enkrat ozrejo po vseh dejavnostih, dosežkih in učnem uspehu vseh razredov ter te ustrezno ovrednotijo. Celoletno delo v razredu, učni uspeh, športni, kulturni, raziskovalni dosežki, projekti in številne prireditve sooblikujejo razredne skupnosti in dajejo naši šoli njeno edinstveno podobo in ugled. Najboljši oddelek ima septembra prost dan in se skupaj z razrednikom odpravi na nepozaben izlet.

 

KULTURNI DOGODKI NA GIMNAZIJI ŠENTVID

Na literarnem večeru Na klancu je bila gostja pisateljica, esejistka in kritičarka Tina Vrščaj. Ob naslovu Na Klancu najprej pomislimo na Cankarja. V pogovoru s pisateljico smo poiskali nekaj stalnic, vzporednic in različnosti med obema literarnima svetovoma. Kam segajo korenine drevesa, čigar veje sežejo visoko, se vprašamo ob zanimivi naslovnici romana in ob vseh drevesih v njem.

Na pogovornem večeru Za prihodnost slovenščine se ne bojim je bil gost jezikoslovec dr. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, profesor, urednik jezikovnega portala Fran, avtor slovnic in učbenikov, esejist, jezikovni vplivnež. Dr. Kozma Ahačič je prejemnik več nagrad in priznanj, izpostavimo nekatere: Zoisova nagrada 2020, Delova osebnost leta 2017, Trubarjeva plaketa 2017, zlati znak ZRC SAZU, jabolko navdiha za slovnici Kratkoslovnica in Slovnica na kvadrat, zlata hruška za knjigi Jezični možje in Primož Trubar.doc.

 

DRAMSKO GLEDALIŠKI PROJEKT

Skupina Teatra Curriculum Vitae je s profesionalno igralko Ano Ruter delalo na dramskem besedilu Roka Vilčnika Ljudski demokratični cirkus Sakešvili. Ana je poskrbela tudi za zunanjega sodelavca, ki je dijake uvedel v svet gledališkega giba. Predstava je dobila prve grobe obrise, ki so se intenzivno nadgrajevali. Zahtevno besedilo, razgibana koreografija in precizna režija so mlade igralce postavile pred številne preizkušnje, ki so jim bili bolj ali manj kos. Predstavo smo prijavili na dve tekmovanji, a smo zaradi bolezni dijakinje in posledično odstopa iz predstave morali premiero in selekcijo odpovedati.

 

IZMENJAVA Z UDENS COLLEGE (NIZOZEMSKA)

Izmenjava naših dijakov in profesorjev z dijaki in profesorji z Udens College na Nizozemskem poteka že od leta 2008. Decembra nas je za teden dni obiskala skupina 15 nizozemskih dijakov z dvema profesorjema. Dijaki so bili nastanjeni pri naših dijakih tretjega letnika. V tednu dni smo jim razkazali šolo s šolskim vivarijem, Ljubljano smo jim približali z vodenim ogledom ter s »tekmovanjem skupin«, ki so iskale in fotografirale znamenitosti, povzpeli smo se na Šmarno goro (za vse nizozemske dijake najvišja osvojena točka!), pripravili smo celodnevno ekskurzijo na Štajersko z ogledom Žalca s hmeljarskim in Celja z arheološkim muzejem; na Notranjskem smo obiskali Škocjanske jame, na Primorskem pa Koper in Piran z akvarij. Obisk smo Nizozemcem vrnili marca in uživali v neverjetno lepem vremenu in krasnem vzdušju. Obiskali smo grad Heeswijk, v četrtkovi ekskurziji v Amsterdam pa si poleg potepanja po mestu ogledali fantastični Rijksmuseum in zanimiv Pomorski muzej. Navdušil nas je ogled MuSEEuma, muzeja, v katerem vsaj malo občutiš, kako je biti slep. Na šoli v Udnu smo se spoznavali; podobnosti in razlike v kulturi obeh držav so dijaki raziskali v svojih projektnih nalogah in jih na koncu predstavili. Spoznavali smo se tudi med športnimi igrami, med kolesarjenji v šolo in nazaj, med ogledom njihove nove šole …

 

NAKUP ŠOLSKEGA OZVOČENJA

V šolskem letu 2022/23 smo uspešno uporabljali šolsko ozvočenje na vseh glasbenih prireditvah, literarnih večerih in drugih projektih. V upravljanje z ozvočenjem sta se uvajala tudi dva zainteresirana dijaka pod mentorstvom Jureta Mihevca.