Gimnazija Šentvid Ljubljana 

PREDAVANJE ZA STARŠE 

 torek, 17. januarja 2017 ob 18. uri, v veliki predavalnici

Skrivnost starševske moči 

Predavata: Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole

V navezanosti otroka na starše se skriva največja moč, preko katere vplivamo na otrokovo vedenje in doživljanje. Način, kako se odzivajo ljudje, ki so otroku pomembni in na katere je navezan, oblikuje smer otrokovega razvoja.

Z otrokom imamo v različnih starostnih obdobjih različne odzive. Od načinov, kako se starši v vsakdanjih domačih situacijah odzivamo otrokom, je odvisno oblikovanje otrokovih navad glede sprejemanja pravil, meja, avtoritete, na razvoj otrokove samozavesti, podobe o sebi, na oblikovanje otrokovih socialnih veščin, na oblikovanje delovnih navad, tudi na oblikovanje samostojnosti in odgovornosti.  Danes vemo, da je stik z otrokom in občutek varnosti pogoj ne le za zdrav razvoj, ampak tudi za otrokovo motiviranost in upoštevanje vzgojnih navodil.

Pri najstnikih je še posebej pomembno, da znamo ločiti med uporabo in zlorabo moči. Zlasti današnje generacije staršev so izgubljene, saj nas otroci ne upoštevajo na način kot bi si sami želeli. Pri tem sami uporabljamo načine vedenja, ki so nam bili posredovani v naših primarnih družinah. V mnogih situacijah se partnerja ne strinjata in zaradi tega nastajajo napetosti, prepiri ali pa se en od partnerjev umakne in ne sodeluje. Kdaj naj kaznujemo? Koliko naj omejujemo? Kako odločno naj uveljavljamo svojo avtoriteto? Kako se rešimo nenehnega pregovarjanja? Koliko naj vztrajamo pri pravilih? Kako naj prilagajamo pravila, če imamo različno stare otroke? Kako ravnamo, ko najstnik prestopi meje? Kaj pomeni imeti učinkovit stik z najstnikom? Katere obremenitve in kdaj pomagajo otroku k samostojnosti? Kaj je razlika med odločnostjo in zlorabo moči nad najstnikom?

Veliko je konkretnih situacij, nekatere so že kar tipične in jih poznajo v večini družin. Na predavanju bomo pogledali nekaj ključnih primerov v otrokovem razvoju, možne zadrege in vzgojna nestrinjanja in pokazali nekaj načinov reševanja iz vsakdanjega družinskega življenja.

O IZVAJALCIH PREDAVANJ

Predavatelja, Leonida in dr. Albert MRGOLE, starša štirih odraslih otrok, ki preko 15 let delujeta v psihoterapevtski praksi, bosta na konkretnih zgodbah in primerih pokazala, kako ohraniti stik z otroki v težkih situacijah. V svoji praksi sta spoznala, da je stik z otrokom ključ do povezanosti, komunikacije in motiviranosti za delovanje otrok na vseh področjih, tudi na šolskem področju. Čar njunih predavanj so konkretne in uporabne zgodbe iz življenja, ki prinašajo staršem uporabna sporočila.

Sta avtorja vzgojne uspešnice Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. To je knjiga, ki postaja obvezno branje za starše vseh otrok.

Njune brezplačne delavnice v Kamniku pod imenom Okrepčevalnica za starše so vedno množično obiskane. Prav tako daljši in krajši treningi za starše: Vzgoja brez strahu, Modri ključ, Uspešna komunikacija z najstniki, Vzorci – močnejši od genov, Kako postavljati meje in druge.

O NAČINU IZVAJANJA PREDAVANJ

Predavanja zakoncev Mrgole se zelo razlikujejo od klasičnih predavanj, na katera so navajeni starši. V njunem nastopu se odraža živost odnosa, ki ga živita. Njuna pripoved je neposredna, prepojena z osebnimi izkušnjami, prikazom lastnih dilem v konkretnih situacijah, ki izhajajo iz vsakdanjega družinskega življenja in so staršem blizu. Njune predstavitve so žive, konkretne in slikovite, z veliko humorja, ne uporabljata teorije, a kljub temu ohranjata visoko stopnjo strokovnosti.  Vsak primer, ki ga predstavita, izhaja iz življenja, iz lastne izkušnje.

Starši ju sprejemajo kot človeka,  s katerima se lahko poistovetijo in z zanimanjem prisluhnejo posameznim primerom, dilemam in njunim edinstvenim rešitvam. Mnogo staršev dobi idejo za konkretno spremembo, ki jo po predavanju vpeljejo v domačem življenju.

Njuna predavanja so demonstracija življenjskih izkušenj, konkretnih ravnanj in dilem, so prenos žive izkušnje, ki ima pri učenju ljudi največji vpliv.

Več o njunem delu in njunih referencah najdete na spletnih straneh:

www.vezal.si
http://najstniki.weebly.com/
FB stran: https://www.facebook.com/vezal.si?fref=ts
FB stran: https://www.facebook.com/izstekani.najstniki?fref=ts

Lahko si ogledate njuno predavanje o pomenu vzgojnih odzivov:

http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_mrgole_izstekani_najstniki/ in trenutno njuno najbolj priljubljeno predavanje o partnerskih odnosih:

http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_mrgole_ljubezen/