Knjižnica Gimnazije Šentvid skrbi za nabavo, obdelavo in izposojo knjižnega in neknjižnega gradiva. Je aktivno vključena v vzgojno-izobraževalni proces in predstavlja informacijsko in kulturno središče gimnazije.

Dijakom je na voljo  20.000 enot knjižničnega gradiva, ki je urejeno po sistemu UDK.

Ob vpisu Gimnazijo Šentvid vsak dijak postane član šolske knjižnice. Člani knjižnice so tudi vsi zaposleni v šoli. Uporabniki knjižnice ne plačujejo članarine in si gradivo  izposojajo brezplačno.

Na voljo so jim:

  • bogata zbirka slovenskega in tujejezičnega leposlovnega gradiva
  • strokovno gradivo
  • 36 naslovov serijskih publikacij
  • svetovanje in pomoč pri iskanju gradiva in informacij
  • učbeniški sklad za vse 4 letnike za vse dijake
  • uporaba računalnikov z dostopom do svetovnega spleta

Dijakom je na voljo čitalnica s 46 sedeži, računalniška mesta z možnostjo tiskanja in skeniranja.

Poleg izposoje gradiva dijake v okviru KIZ usposabljamo za samostojno uporabo knjižničnega gradiva, kakor tudi pridobivanje, vrednotenje in uporabo informacijskih virov.

Ob strokovnem delu je knjižnica središče izvenšolskih dejavnosti, kjer se snujejo odmevne šolske prireditve, glasilo Šentviška napetost, Letopis šole in Knjiga maturantov.

Knjižnica je odprta vsak dan od 8.00 do 14.30.

Kontakt: Zora Lovrenčič

Telefon:  (01) 5000-666

e-mail: zora.lovrencic@sentvid.org

 

Četrtošolci
Novoletna voščilnica knjižničarki
Sprejem odličnjakov
Podelitev maturitetnih spričeval
Pomoč pri izposoji učbenikov iz učbeniškega sklada
Vaje za gledališki maraton