Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in priročnikov za š. l. 2020/21 si lahko ogledate na povezavi http://www.sentvid.org/dejavnosti/knjiznica/ucbeniski-sklad/.

Urnik prevzema učbenikov iz učbeniškega sklada bo objavljen na domači strani šole.

 

Zora Lovrenčič