Za nami je ponovno izredno uspešno raziskovalno leto. Z raziskovanjem se je v šolskem letu 2023/24 na šoli ukvarjalo deset dijakov in štirje mentorji. Izdelali so šest raziskovalnih nalog.

Tik pred regijskim srečanjem, v torek, 19.3.2024, smo na šoli organizirali predstavitev raziskovalnih nalog. Na prireditev smo povabili dijake in profesorje. Dijaki raziskovalci so prireditev izkoristili kot generalko pred tekmovanjem, saj so dobili še zadnje dragocene nasvete za izboljšavo prestavitve svoje naloge.

Na 37. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2024«, ki je potekalo 20. marca v prostorih OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani, smo poslali vseh šest nalog in dosegli zavidljive rezultate. Naša šola se je ponovno uvrstila med štiri najbolj uspešne srednje šole na področju raziskovalne dejavnosti v ljubljanski regiji.

Najboljše naloge mestnega srečanja so se uvrstile na državno srečanje mladih raziskovalcev, ki vsako leto poteka v Murski Soboti. Med njimi so bile kar štiri naloge naših dijakov. Dve nalogi sta bili nagrajeni z zlatim, ena s srebrnim in ena z bronastim priznanjem.

Dijakinji 2. E oddelka Bela Kne in Hana Repac sta izdelali nalogo na področju ekologije. Njuna mentorica je bila profesorica psihologije Mojca Logonder. V svoji raziskovalni nalogi sta se osredotočili na osebnostne lastnosti in vrednote, ki si jih delijo ljudje, ki skrbe za varčno rabo energije in okolja, ter kako vzgojiti mlade, da bodo ekološko ozaveščeni in varčni. Zanimalo ju je, kako različni družbeni dejavniki vplivajo na oblikovanje odgovornosti in varčnosti posameznika. Ugotovili sta, da ima na varčnost mladih največji vpliv družina, ki v procesu primarne socializacije najbolj vpliva na oblikovanje vrednot in osebnostnih lastnosti. Med različnimi stili vzgoje je za oblikovanje okolijsko odgovornega posameznika najprimernejša demokratična oz. avtoritativna vzgoja, saj je avtoritativno vzgojen otrok najbolj moralno naravnan.

Antidepresive sta raziskovala Tina Neža Oblak, 3. D  in Vid Zagoričnik, 3. D. Njuna mentorica je bila profesorica psihologije Mojca Logonder. V raziskovalni nalogi sta podrobneje predstavila depresijo in njeno zdravljenje s pomočjo najbolj uveljavljenih načinov zdravljenja. Ugotavljala sta, koliko mladi poznajo antidepresive in njihove stranske učinke. Ugotovila sta, da proučevana skupina razgledanih gimnazijcev pozna in razume delovanje antidepresivov ter stranske učinke jemanja teh zdravil.

»Vojna z drogami – že vnaprej izgubljena bitka« je naslov raziskovalne naloge, ki jo je izdelala Maja Kresal, 4. C. Njena mentorica je bila profesorica filozofije in sociologije Jana Ratkai. Naloga obravnava vprašanje, zakaj se dosedanji pristopi v boju proti drogam niso izkazali kot najbolj uspešni. Skozi proces raziskovanja je prišla do spoznanja, da se moramo z drogami naučiti sobivati. To pomeni ne le obravnavanje problema s stališča zavračanja, temveč razvijanje celovitih pristopov, ki omogočajo boljše razumevanje in obvladovanje tako posledic kot tudi vzrokov za zlorabo substanc.

Maja je na mestnem srečanju prejela nagrado – dvodnevni nagradni izlet v avstrijski mesti Gradz in Celovec, na državnem srečanju pa bronasto priznanje.

Ostap Korošec, 3. E in Jan Gobec, 3. E,  sta pod vodstvom mentorice profesorice zgodovine Eve Ravbar raziskovala, kako na poznavanje holokavsta vpliva popularna kultura, predvsem filmi. Izbrala sta tri filme, ki sodijo med najbolj gledane in nagrajene filme o holokavstu: Schindlerjev seznam, Deček v črtasti pižami in Pianist. Ugotovila sta, da popularna kultura znatno pripomore k posredovanju znanja, vendar je za točnost dejstev potrebna kritična presoja ali samostojno raziskovanje. Ostap in Jan sta prejemnika dvodnevnega nagradnega izleta, saj sta izdelala najboljši plakat na mestnem srečanju. Z nalogo sta se uvrstila tudi na državno srečanje in tam prejela srebrno priznanje.

Kaja Debelak, 4. C,  je pod mentorstvom prof. Mojce Logonder raziskala, kako ljudje doživljajo praznike. Predstavila je zgodovino določenih praznikov in tradicije ob njihovem praznovanju na Slovenskem. Ugotovila je, da se mladim ohranjanje kulture naroda zdi zelo pomembno in da praznujejo kar nekaj tradicionalnih praznikov. Nasprotno pa državnim praznikom ne posvečajo veliko pozornosti. Mladi razmišljajo o smislu praznovanj in se zavedajo, da je v prazničnem času povezovanje z bližnjimi in ustvarjanje lepih spominov pomembnejše od nezadovoljstva z darili in prepiranja. Na mestnem srečanju so Kajo nagradili z dvodnevnim izletom v Avstrijo, na državnem srečanju pa je osvojila zlato priznanje. To pomeni, da je bila njena naloga prepoznana kot ena od dveh najboljših nalog v državi na področju etnologije.

Z nalogo z naslovom »Merjenje moči izkoristka modela sobnega kolesa kot električnega generatorja« sta na področju fzike tekmovala dijaka Simon Premk, 3. B in Grega Rotar, 3. C. Njun mentor je bil profesor fizike Goran Mitrović. Simon in Grega sta izdelala sobno kolo, ki generira elektriko. Merila sta moč kolesarja, vrtilno frekvenco pedal, napetost izhodne elektrike ter njen tok. Iz tega sta pridobila električno moč. Izdelala sta merilnike in sama napisala vse programe. Naredila sta mehanski prenos, da sta zagotovila obračanje elektromotorja. Z generiranjem elektrike sta uspela pognati žarnice, napolniti pametni telefon, napajati računalnik in razvlažilec. Izračunala sta izkoristek in postavila izračun za poznavanje vhodne moči brez delovanja senzorja vhodne moči. Tudi ta naloga se je uvrstila na državno srečanje, kjer so jo razglasili za najboljšo nalogo na področju fizike v državi. Dijaka sta prejela zlato priznanje.

 

Vsem raziskovalcem in njihovim mentorjem, ki ste s svojim delom prispevali k ugledu šole, iskrene čestitke!

Sergeja Sluga, koordinatorica za raziskovalno dejavnost