Za nami je ponovno uspešno raziskovalno leto. Kljub negotovim razmeram zaradi širjenja novega korona virusa, so v letu 2021/22 so naši dijaki izdelali sedem raziskovalnih nalog, s katerimi so tekmovali na mestnem srečanju mladih raziskovalcev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost 2022«. Srečanje je potekalo v sredo, 6.4.2022, in v četrtek, 7.4.2022. Tudi tokrat vse odvijalo preko Uporabniškega središča Oblak 365 – Microsoft Teams v obliki videokonferenčnih srečanj. Od sedmih nalog, ki so jih izdelali dijaki naše šole, se jih je kar pet uvrstilo na državno srečanje, kjer so bile nagrajene z bronastim priznanjem.

Luka Kink, 4. a, je na mestnem srečanju tekmoval na področju zgodovine z raziskovalno nalogo »Odnos mladih do Tita« (mentorica prof. Mojca Logonder).

 

Zoja Izabela Žnidaršič, 4. b, je na področju športa sodelovala z nalogo »Nemoralno obnašanje pri vrhunskih športnikih« (mentorica prof. Mojca Logonder).

 

Oskar Prezelj, 3. b, je pod mentorstvom prof. Eve Ravbar izdelal raziskovalno nalogo na področju zgodovine. Naloga z naslovom »Podmorniško bojevanje v 2. svetovni vojni« se je uvrstila državno srečanje in bila nagrajena z bronastim priznanjem.

 

Ajda Šolar, 2. f, je raziskovala na področju ekologije. Njena mentorica je bila prof. Mojca Logonder. Ajda se je z nalogo » Odnos gimnazijcev do varčne rabe energije« uvrstila na državno srečanje ter osvojila bronasto priznanje.

 

Lara Zadravec, Larisa Modrič in Vita Angelika Wilfan, vse 1. d, so raziskovale na področju zgodovine. Pod mentorstvom prof. Eve Ravbar so napisale raziskovalno nalogo z naslovom »Boj za pravice in položaj žensk skozi čas«.  Z nalogo so se uvrstile na državno srečanje, kjer so osvojile bronasto priznanje.

 

Zarja Štiglic, 4.b, je tekmovala na področju psihologije. Njena mentorica je bila prof. Mojca Logonder. Izdelali sta nalogo z naslovom »Socialna anksioznost pri dijakih«, ki je bila na državnem srečanju nagrajena z bronastim priznanjem.

 

Gašper Zigmunt, 4. a, je raziskoval na področju športa. Tudi njegova mentorica je bila prof. Mojca Logonder. Gašper se je z nalogo » Stres in anksioznost v športu« uvrstil  na  državno srečanje in tam osvojil bronasto priznanje.

 

Vsem raziskovalcem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo za dobro opravljeno delo!

Sergeja Sluga, prof.

koordinatorica za raziskovalno dejavnost