Razglasitev rezultatov spomladanskega roka mature 2024 bo v

 

četrtek, 11. 7. 2024, v učilnici M1, in sicer:

 

4. a ob 10.00

4. b ob 10.20

4. c ob 10.40

4. d ob 11.00

4. e ob 11.20

4. f ob 11.40

ostali kandidati  ob 12.00

 

Razdeljena bodo obvestila o uspehu na maturi (kot del maturitetnega spričevala). Obvestila lahko prevzamejo le kandidati oziroma njihovi starši ali zakoniti skrbniki.

 

Svečana podelitev maturitetnih spričeval bo 3. 9. 2024 v Cankarjevem domu.

 

 

Ljubljana, 17. 6. 2024

Nataša Koprivnikar,

ravnateljica