OBVESTILO

Razglasitev rezultatov spomladanskega roka mature 2022 bo v

ponedeljek, 11. julija 2022, v učilnici MA1, in sicer:

4. a ob 10. uri

4. b ob 10.20

4. c ob 10.40

4. d ob 11. uri

4. e ob 11. 20

4. f ob 11.40

ostali kandidati      ob 12. uri

Razdeljena bodo obvestila o uspehu na maturi (kot del maturitetnega spričevala). Obvestila lahko prevzamejo le kandidati oziroma njihovi starši.

Maturitetna spričevala bomo svečano podelili v ponedeljek, 5. septembra 2022 v Cankarjevem domu.

 

Ljubljana-Šentvid, 21. junij  2022                                                                ravnatelj: Jaka Erker