OBVESTILO

 

Razglasitev rezultatov spomladanskega roka mature 2021 bo v

ponedeljek, 12. julija 2021, v učilnici MA1, in sicer:

4. a ob 10. uri

4. b ob 10.20

4. c ob 10.40

4. d ob 11. uri

4. e ob 11. 20

4. f ob 11.40

ostali kandidati     ob 12. uri

Razdeljena bodo obvestila o uspehu na maturi (kot del maturitetnega spričevala). Obvestila lahko prevzamejo le kandidati oziroma njihovi starši.

Maturitetna spričevala bomo svečano podelili v začetku septembra 2021.

 

Ljubljana-Šentvid, 21. junij  2021                                                      ravnatelj: Jaka Erker