Prostovoljno delo

Prostovoljno delo je tista vrsta dejavnosti, ki na videz, zahteva od posameznika razdajanje, v resnici pa predstavlja najboljšo obliko spoznavanja s samim seboj, s svojim notranjim bistvom. Stara modrost, ki se je od antične Grčije dalje ohranila napisana v Tebah, SPOZNAJ SAMEGA SEBE, se tako preko prostovoljnega dela preliva v prakso. Mladim nudi možnost spoznavanja svoje neizmerne moči in notranjih potencialov. Prostovoljna pomoč tistim, ki jim življenje ne gre najbolje od rok, ker če ne vidijo in ne prepoznavajo svojih vrlin, nudi dijakom dragoceno priložnost za resničen stik z življenjem. Tisti stik, ki oplaja in razsvetljuje življenje samo. To pridobiva drugačni smisel, kot smo ga navajeni v potrošniški družbi. Resnična sreča in izpolnitev je skrb za druge, je neizčrpen vir ljubezni, ki ga spoznavaš ob dajanju in ne ob jemanju.

Knjižno znanje dijaka in dijakinje se tako dopolnjuje s praktičnim znanjem. Prvo je pomembno za preživetje drugo pa vodi do osnovnega občutka bivanjskega smisla človeka.