Prijave k maturi – jesenski rok 2023

 

DIJAKI 4. LETNIKOV

Prijavite se najkasneje do 11. julija 2023 do 11. 00.

»PETI PREDMET« (DODATNI IZPIT IZ SPLOŠNE MATURE)

Prijave kandidatov z drugih šol bomo sprejemali le v primeru, če so kandidati že oddali predprijavo. Prijavnico in fotokopiji  spričeval z zadnjima ocenama  izbranega predmeta prinesete osebno na šolo. Zadnji rok za prijavo je 11. julij 2023 do 11.00.

 

BIVŠI DIJAKI

Bivši dijaki, ki bi želeli opravljati maturo ali popravne/izboljševalne izpite na maturi, se prijavite najkasneje do

11. julija 2023 do 11.00.

Prijave boste lahko oddali 10. julija po razglasitvi rezultatov mature in 11. julija med 8.00 in 11.00.

  • Obrazce natisnite s spleta na naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
  • Za prijavo na celotno maturo izpolnite obrazec Prijava k maturi
  • Za prijavo k popravnim izpitom in izpitom za izboljšanje ocene izpolnite obrazec Prijava k izpitu (za vsak predmet posebej, prijavnica je na A4 formatu). Napačno izbrane in izpolnjene obrazce bomo zavrnili.
  • Prijavi je potrebno predložiti fotokopijo plačane položnice Državnemu izpitnemu centru. Glede plačila si oglejte dopis Državnega izpitnega centra na maturitetni oglasni deski pred tajništvom  ali na spletni strani Državnega izpitnega centra pri informacijah za 21. letnike. Položnica mora biti pravilno izpolnjena, sicer Državni izpitni center vašega vplačila ne potrdi.
  • Prijavi je potrebno predložiti tudi fotokopijo plačane položnice šoli. Cena posameznega izpita je 24 EUR, celotne mature 120 EUR. Transakcijski račun šole je 01100-6030694315, sklic pa  00 88888.
  • Plačilo opravljanja izpitov je obvezno za vse kandidate, ki nimajo statusa dijaka v programu, kjer opravljajo zaključek izobraževanja.

 

Prosim, da prijave oddate čim prej in ne čakate na zadnji dan. Za več informacij: andreja.droljc@sentvid.org. Uradne ure: 23.6. od 9.30-10.00, 30.6. od 7.00 do 8.00, 10.7. po razglasitvi rezultatov mature in 11. 7. od 8.00 do 11.00

 

Ljubljana, 21. junij 2023                                                               Andreja Droljc, tajnica ŠMK